>
პარტნიორები
ხელშეკრულება დაინტერესებული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობის თაობაზე

წესები და პირობები

სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
საქართველოს რკინიგზა
შპს ავერსი-გეოფარმი
ქალაქ ბათუმის მერია
შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“
სს ინფოლენდ ჯორჯია
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო
სს „საქართველოს ბანკი“
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო
შემოსავლების სამსახური
,,საქართველოს ფოსტა”
იურიდიული პირი
ფიზიკური პირები
შპს „ინდექსი“
სს ბანკი კონსტანტა
გარემოს ეროვნული სააგენტო
შპს „ჯიარ ქონების მართვა“
სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“
სს „სამედიცინო დაზღვევის ჯგუფი არქიმედეს გლობალ ჯორჯია“
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით სსიპ ქონების ეროვნული სააგენტოს ცხელ ხაზზე 1420 ან მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზე eauction@nasp.gov.ge , ან გვესტუმრეთ სსიპ ქონების ეროვნულ სააგენტოში ქ.თბილისი, 49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი ‘’