>
პარტნიორები
ხელშეკრულება დაინტერესებული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობის თაობაზე

წესები და პირობები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
საქართველოს რკინიგზა
შპს ავერსი-გეოფარმი
ქალაქ ბათუმის მერია
შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“
სს ინფოლენდ ჯორჯია
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
წიაღის ეროვნული სააგენტო
სს „საქართველოს ბანკი“
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო
შემოსავლების სამსახური
,,საქართველოს ფოსტა”
სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
იურიდიული პირი
ფიზიკური პირი
შპს „ინდექსი“
სს ბანკი კონსტანტა
გარემოს ეროვნული სააგენტო
შპს „ჯიარ ქონების მართვა“
სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“
სს „სამედიცინო დაზღვევის ჯგუფი არქიმედეს გლობალ ჯორჯია“
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით მომსახურების სააგენტოს ცხელ ხაზზე (+995) 32 2601 601, ან მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზე - info@service.gov.ge, ან გვესტუმრეთ მომსახურების სააგენტოში ქ.თბილისი, გულუას ქ. #4