>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. სიღნაღში. ლოლაშვილის ქ. 6-ში მდებარე 692.8 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართი

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV64705320   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 647053
დაწყება/დასრულება
30/01/2020 12:00 - 28/02/2020 12:00
ნახვა:
247 ჯერ
საწყისი ფასი: 300000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 5000 e
საგარანტიო თანხა: 40000 e
ტელეფონი: 599855613
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ლოლაშვილის ქ. 6გადახდის ბოლო ვადა30.03.2020
ტელეფონის ნომერი599855613შენობის მდგომარეობასარემონტო
შენობის ფართობი(მ²)692.8კონდიციონერი
საკადასტრო კოდი56.14.41.130ლიფტი
ელექტრო მომარაგებაბუხარი
ავეჯიაივანი
ლოჯიTV
ცხელი წყალიგათბობა
სათავსოRs რუკის მხარდაჭერა
წყალი და კანალიზაციაბუნებრივი გაზი
ტელეფონიინტერნეტი
პარკირება
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
. სიღნაღი, ლოლაშვილის ქ. 6-ში მდებარე შენობის I და II სართულზე მდებარე 692.8 კვ.მ. ფართი, მასზე წილობრივად დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთით, საკადასტრო კოდი: №56.14.41.130. შენობის მდგომარეობა: სარემონტო.
პირობა
პრივატიზებიდან 6 თვის განმავლობაში შენობის პირველ სართულზე აგრარული ბაზრის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.  
აღწერილობა

განცხადების მიღების ადგილი:

      ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

განცხადებების მიღება დაიწყება 30 იანვარს 12 საათზე და შეწყდება 28 თებერვალს  12 საათზე. აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 13 საათზე.        

       საბანკო რეკვიზიტები: ბე- და ბილეთის ღირებულებისათვის, (ბილეთის საფასური-200 ლარი) სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი−300528800. აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების პრივატიზებიდან შემოსულ თანხებზე − 300523313.

აუქციონშიმონაწილეობა:

          აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება გაყიდულად აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალ ფასს შესთავაზებს და აიღებს ვალდებულებას შეასრულოს აუქციონის პირობა.

         აუქციონში გამარჯვებული მყიდველი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს ნასყიდობის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში  დაფაროს საპრივატიზაციო ქონების სრული საფასური. თუ მყიდველი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს ნასყიდობის ხელშეკრულებას, ან არ გადაიხდის ქონების სრულ საფასურს, მას არ გადაეცემა საკუთრების უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.

             ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 599 855 613.

      სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია