>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. სიღნაღში მდებარე 300 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთზე განთავსებული 157 კვ.მ. ფართობის შენობა-ნაგებობის სარგებლობაში გადაცემა

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV59842519   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 598425
დაწყება/დასრულება
30/04/2019 12:00 - 29/05/2019 12:00
ნახვა:
310 ჯერ
საწყისი ფასი: 2000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 100.00 e
საგარანტიო თანხა: 500 e
ტელეფონი: 0-355-23-23-11
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)გოძიაშვილის ქ. 1სათავსო
ტელეფონის ნომერი0-355-23-23-11შენობის მდგომარეობაძველი გარემონტებული
შენობის პროექტიარასტანდარტულიმიწის ფართობი(მ²)300
კვადრატულობა(მ²)157ინტერნეტი
შენობის ფართობი(მ²)157საკადასტრო კოდი56.14.41.086
Rs რუკის მხარდაჭერაგათბობა
ცხელი წყალიპარკირება
ლიფტიბუხარი
აივანილოჯი
TVწყალი და კანალიზაცია
ელექტრო მომარაგებატელეფონი
ბუნებრივი გაზისარგებლობაში გადაცემის ვადა5 წელი
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

ქ. სიღნაღში, გოძიაშვილის ქ. №1-ში მდებარე 300 კვ.. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე განთავსებული 157 კვ.. ფართის შენობა-ნაგებობის  (საკადასტრო კოდი №56.14.41.086) 5 წლის ვადით სარგებლობაში (იჯარა) გაცემა. ამჟამდ შენობაში განთავსებულია ხის დამამუშავებელი (სადურგლო) საამქრო.

პირობა

    აუქციონის პირობა: უპირობო.

 

აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი:

       ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

      განცხადებების მიღება დაიწყება 30 აპრილს 12 საათზე და შეწყდება 29 მაისს 12 საათზე. აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 13 საათზე.

საბანკორეკვიზიტები ბეს და ბილეთის (ბილეთის ფასი-50 ლარი) ღირებულებისათვის,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223,  საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი-300528800, აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223,საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი: არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების იჯარიდან შემოსულ თანხებზე − 3005233133.

                                                                       აუქციონშიმონაწილეობა:

           აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება გაყიდულად აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზა.

             უძრავი ქონების სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემასთან დაკავშირებით გამოცხადებულ აუქციონში გამარჯვებული გამარჯვებული პირი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს იჯარის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გადაიხადოს ქირის წლიური საფასურის 1/12 ნაწილი ყოველთვიურად ხელშეკრულებით განსაზღვრული რიცხვისათვის. თუ პირი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს იჯარის ხელშეკრულებას,  მას არ გადაეცემა სარგებლობის უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.

         ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 0(355) 23 23 11.

სიღ             სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია