>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქ. სიღნაღი, ლოლაშვილის ქ.№6-ში მდებარე შენობის I და II სართულზე მდებარე 692.8 კვ.მ. ფართი

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 82406KGV59842319   
აუქციონის #: 82406
ლოტის #: 598423
დაწყება/დასრულება
30/04/2019 12:00 - 29/05/2019 12:00
ნახვა:
484 ჯერ
საწყისი ფასი: 300000 e
ვაჭრობის ბიჯი: 5000 e
საგარანტიო თანხა: 40000 e
ტელეფონი: 0-355-23-23-11
თვისებები
განმკარგავი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქისიღნაღი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ლოლაშვილის ქ. 6გადახდის ბოლო ვადა28.06.2019
ტელეფონის ნომერი0-355-23-23-11შენობის ფართობი(მ²)692.8
კონდიციონერისაკადასტრო კოდი56.14.41.130
ლიფტიელექტრო მომარაგება
ბუხარიავეჯი
აივანილოჯი
TVცხელი წყალი
გათბობასათავსო
Rs რუკის მხარდაჭერაწყალი და კანალიზაცია
ბუნებრივი გაზიტელეფონი
ინტერნეტიპარკირება
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

ქ. სიღნაღში, ლოლაშვილის ქ.№6-ში მდებარე შენობის I და II სართულზე მდებარე 692.8 კვ.მ. ფართი, მასზე წილობრივად დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთით, საკადასტრო კოდი: №56.14.41.130. (ყოფილი უნივერმაღი)

პირობა
აუქციონის პირობა: პრივატიზებიდან 6 თვის განმავლობაში შენობის პირველ სართულზე აგრარული ბაზრის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
აღწერილობა

განცხადებისმიღებისადგილი:

       ქალაქი სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №2, მუნიციპალიტეტის შენობა, პირველი სართული, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახური.

      განცხადებების მიღება დაიწყება 30 აპრილს 12 საათზე და შეწყდება 29 მაისს 12 საათზე. აუქციონი ჩატარდება იმავე დღეს 13 საათზე.

 საბანკო რეკვიზიტები ბე- და ბილეთის ღირებულებისათვის (ბილეთის ღირებულება-200 ლარი),  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223,  საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი: 3000528800.  აუქციონში გამარჯვებულისთვის: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია,  საიდენტიფიკაციო კოდი 240417223, საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი: არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების პრივატიზებიდან შემოსულ თანხებზე − 300523212.

                                                                     აუქციონშიმონაწილეობა:

           აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან პირთა გაერთიანებებს რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

          აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

)  ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი (განაცხადის ფორმას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერია).

)         ბე- და მონაწილის ბილეთის ფასის შენატანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

)         პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი.

)        განაცხადის შევსების მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირებისათვის).

)         ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ მონაწილეობის მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

          საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმია: გამოცხადებულ საწყის ფასზე ბიჯის დანამატის შედეგად მაქსიმალური ფასის შეთავაზება. ქონება ითვლება გაყიდულად აუქციონის იმ მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზა.

           აუქციონში გამარჯვებული მყიდველი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების ოქმის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში ქონების მმართველთან გააფორმოს ნასყიდობის ხელშეკრულება, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღეში  დაფაროს საპრივატიზაციო ქონების სრული საფასური. თუ მყიდველი დადგენილ ვადებში არ გააფორმებს არ გადაიხდის ქონების სრულ საფასურს, მას არ გადაეცემა საკუთრების უფლება და შეტანილი ,,ბე არ დაუბრუნდება.

         ობიექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურში.  ტ. 0(355) 23 23 11.

 

                სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია