>
პარტნიორები
  ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მარნეულის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით აუქციონს შულავრის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზემო სარალში მდებარე 1021 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზედ განთავსებული შენობა ნაგებობის პრივატიზების მიზნით

რეიტინგი:
  (0 ადამიანი)
განაცხადის #: 29984BYK45321417   
აუქციონის #: 29984
ლოტის #: 453214
რაოდენობა
1021 კვადრატული მეტრი
დაწყება/დასრულება
03/07/2017 16:00 - 01/08/2017 12:00
ნახვა:
868 ჯერ
საწყისი ფასი: 5225 e 10450 e
ვაჭრობის ბიჯი: 523 e
საგარანტიო თანხა: 1568 e
თვისებები
განმკარგავი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ქვეყანასაქართველოქალაქიმარნეული
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი მარნეული, რუსთაველის ქუჩა N 73შეფასების თანხა10450
გადახდის ბოლო ვადა31.08.2017ბრძანების ნომერიN 1131, 19.06.2017 წ.
რაოდენობა1021ზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
წყალი და კანალიზაციაელექტრო მომარაგება
ბუნებრივი გაზიმიწის ფართობი(მ²)1021
საკადასტრო კოდი83.09.05.915Rs რუკის მხარდაჭერა
ფასი ფასდაკლებამდე10450
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

1.აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

.    შევსებული განაცხადი;

. ბე“–  გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

 „ბე“– გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგ რეკვიზიტებზე:

 .. ლიბერთ იბანკი

 ბანკისკოდი LBRTGE22,  ანგარიშის ნომერი GE97LB0120166049432008

 მიმღებისდასახელება: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;

. მონაწილისბილეთის საფასაურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის გადახდაც უნდა მოხდეს შემდეგრეკვიზიტებზე:  ხაზინისერთიანიანგარიში, ბანკისკოდიTRESGE22,  სახაზინოკოდი300103313

.   პასპორტისანპირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლი;

.  ნოტარიულადდამოწმებულიმინდობილობა, თუმონაწილემოქმედებსსხვაპირის   სახელით;

.  იურდიულიპირის შემთხვევაშისადამფუძნებლოდოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან(იურიდიულიპირისშემთხვევაში). 

2. აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიაფიზიკურანიურიდიულპირსანასეთპირთაგაერთიანებას, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობისწილი25 პროცენტზე ნაკლებია.

3. აუქციონშიგამარჯვებული  ვალდებულიამისმიერაუქციონზეშეძენილიქონებისსრულიღირებულებაგადაიხადოსნასყიდობისხელშეკრულების ხელმოწერიდან15 კალენდარულიდღისვადაში. წინააღმდეგშემთხვევაშიაუქციონისშედეგებიგაუქმდება, მყიდველსარმიეცემასაკუთრებისუფლებადაბე“-შენატანიარდაუბრუნდება.

4. აუქციონშიგამარჯვებულისგამოვლენისკრიტერიუმიაქონებისშესაძენადმაქსიმალურიფასის(არანაკლებსაწყისფასზებიჯი“-დანამატითმიღებულითანხის) გადახდადააუქციონისპირობებისდაკმაყოფილება

5. განმეორებით აუქციონში მონაწილეობის მსურველთაგანაცხადებისმიღება წარმოებს აუქციონისგამოცხადების დღიდან,  201წლის 3 ივლისიდან   201წლის 1 აგვისტომდე  ყოველ სამუშაო    დღეს 09:00 საათიდან18:00 საათამდე, ხოლო აუქციონის ჩატარების დღეს 09:00 საათიდან12:00 საათამდე. განმეორებითი აუქციონი ჩატარდება 201წლის  1 აგვისტოს დღის 12:00  საათზე მარნეულისმუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში (მის: ქალაქიმარნეული, რუსთაველის ქუჩა 73).

6. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ   მიიღოთ ქალაქ მარნეულში, რუსთაველის ქუჩა N 73-ში მდებარე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული   შენობის III  სართულზეტელ: 0357– 22-23-23.