ამობეჭდვის თარიღი: 01.10.2023 19:37:36
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:იყიდება ქალაქ თბილისში, გუნიას ქ. N4-ში მდებარე შ/ნ N2-ის ნახევარსარდაფში არსებული 5,25 კვ.მ. ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული 4,88 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:1JOG165822
აუქციონის #: 1
ლოტის #: 1658
დაწყება/დასრულება: 04/08/2022 16:20 - 18/08/2022 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2000GEL
მიმდინარე ფასი : 8300 GEL
საწყისი ფასი: 8300 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 50 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“
მისამართი: კოსტავას ქ. #70
ტელეფონი: 995-2226533
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)გუნიას ქუჩა N4ბრძანების ნომერითანხმობა N15/43866
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
მიწის ფართობი(მ²)4.88შენობის ფართობი(მ²)5.25
საკადასტრო კოდი01.15.02.071.006.02.500Rs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-გადახდის პერიოდი15
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანტელეფონის ნომერი2226533
;
აღწერილობა
აღწერილობა

აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია შპს ,,აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიასთან" შეთანხმებით; 

აღნიშნულ ლოტზე ვაჭრობის განსახორციელებლად საჭიროა საგარანტიო თანხის გადახდა 2,000 (ორიათასი) ლარის ოდენობით.

 დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: +995 598 773 723 ; +995 32 222 65 33;


მოკლე აღწერილობა

იყიდება ქალაქ თბილისში, გუნიას ქ. N4-ში მდებარე შ/ნ N2-ის ნახევარსარდაფში არსებული 5,25 კვ.მ. ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული 4,88 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N01.15.02.071.006.02.500).

საწყისი გასაყიდი ღირებულება შეადგენს - 8,300 (რვაათას სამასი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით, ბიჯი - 50 (ორმოცდაათი) ლარი, საგარანტიო თანხა ბე  2,000 (ორიათასი) ლარი.


პირობა

აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულიანივთის ნასყიდობის საფასური სრულად დაფაროს აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) საბანკო დღის ვადაში და  გააფორმოს უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებაწინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ გადაეცემა უძრავი ქონება და გადახდილი საგარანტიო თანხა უკან არ დაუბრუნდება.

 - უძრავი ქონების ნასყიდობასთან დაკავშირებით რეესტრში რეგისტრაციის და სხვა ხარჯებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაიღებს აუქციონში გამარჯვებული პირი/მყიდველი. 

 - ქონების გამოყენება შესაძლებელია, როგორც საცხოვრებელი ასევე კომერციული მიზნებისთვის.

;