ამობეჭდვის თარიღი: 07.10.2022 01:02:08
კატეგორია: სხვა სატრანსპორტო საშუალება
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:სატრანსპორტო საშუალება - ავტობუსი PAZ 672.
განაცხადის #:102669OQK78344822
აუქციონის #: 102669
ლოტის #: 783448
დაწყება/დასრულება: 21/04/2022 16:00 - 02/05/2022 16:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 6 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 210.00GEL
დასრულების დრო: 02.05.2022 16:00:00
გაყიდვის ფასი : 1120.0000 GEL
საწყისი ფასი: 700.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 70.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: მცხეთის რაიონი / ქ.მცხეთა ანტიოქიის ქ. N7
ტელეფონი: 995-2512308
თვისებები
ბრძანების ნომერიბ34.342209912; 09/04/2022წ.ქვეყანასაქართველო
ქალაქიმცხეთაქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. მცხეთა, სამხედროს ქუჩა #9, საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
გადახდის პერიოდი30ტელეფონის ნომერი593 730 124
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობასატრანსპორტო საშუალება  - ავტობუსი PAZ 672. სატრანსპორტო საშუალება გამოშვებულია 1985 წელს. სრულად განკომპლექტებული (დარჩენილია მხოლოდ კარკასი). სატრანსპორტო საშუალება სერიული წარმოებიდან ამოღებულია, ასევე სათადარიგო ნაწილებიც. შესაბამისად, გააჩნია როგორც ფიზიკური ასევე მორალური მოძველების მაღალი ხარისხი. სატრანსპორტო საშუალება მოხსნილია შსს-ს მომსახურების სააგენტოში აღრიცხვიდან.
პირობა
აღწერილობა

ყურადღება!

1. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601.

2. აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

3. უქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულებას ხელი მოაწეროს, აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღისა.

4. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

;