ამობეჭდვის თარიღი: 27.06.2022 16:10:35
კატეგორია: სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მისაბმელი აგრეგატები
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ფარცხი დისკოებიანი ALPLER, მოდელი CDHX 24, შასის ნომერი 250336906
განაცხადის #:146806VUW10122
აუქციონის #: 146806
ლოტის #: 101
დაწყება/დასრულება: 10/01/2022 17:00 - 17/01/2022 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 1280.00GEL
მიმდინარე ფასი : 12800.00 GEL
საწყისი ფასი: 12800.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს აგროსერვის ცენტრი
მისამართი: საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, დასახლება ზემო ალექსეევკის (ნაკვ. 002/027)
ტელეფონი: 971-
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სამტრედიამარჯვენა საჭე-
ტურბო-ABS-
ელექტრო შუშები-კლიმატკონტროლი-
დისკები-ლუქი-
ბორტკომპიუტერი-სიგნალიზაცია-
პარკინგკონტროლი-კონდიციონერი-
ტყავის სალონი-ნავიგაცია-
ცენტრალური საკეტი-სავარძლების გათბობა-
ჰიდრავლიკა-ქვეყანასაქართველო
ქალაქისამტრედიაგანბაჟებული-
გადახდის პერიოდი15საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
ვინ კოდი250336906სპეც ტექნიკის მწარმოებელიALPLER
ტელეფონის ნომერი597424742
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობისა და დაინტერესებული სეგმენტის მაქსიმალური ჩართულობის მიზნით შპს "აგროსერვის ცენტრი"  სოფლის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით გთავაზობთ ისარგებლოთ "სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამით".
პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია მიიღოთ თანადაფინანსება/ანაზღაურება 30-35 %-ის ოდენობით.

ცხელი ხაზი: 1501 ან/და გადადით ბმულზე:

"სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა":
https://rda.gov.ge/projects/read/mechanization2021/49:parent

*შენიშვნა: "სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის" ფარგელბში შესასყიდი ტექნიკის ღირებულება არ უნდა იყოს აუდიტორული კომპანიის მიერ დადგენილ შეფასებით ღირებულებაზე ნაკლები.


განმკარგავი ორგანიზაცია: შპს "აგროსერვის ცენტრი" -   597 42 47 42 ლაშა ჯიბლაძე; 551 02 09 90 ჯაბა ქურხაშვილი.

კონკრეტული აქტივის დათვალიერება შესაძლებელია მითითებულ მისამართზე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით (სამუშაო საათები 10:00დან 17:00მდე).

მოკლე აღწერილობა

სავარაუდო დაზიანება:  განკომპლექტებული, მაღალი წნევის მილები (აქტივს შეიძლება აღმოაჩნდეს დამატებით სხვა ნაკლი/დაზიანებები).    

*გთხოვთ, აუქციონში მონაწილეობის მიღებამდე, მოცემული აქტივი იხილოთ მითითებულ მისამართზე (აქტივზე არ ვრცელდება გარანტია)!

პირობაგასხვისების პირობა: 
1. აუქციონში მონაწილე პირი ვალდებულია გადაიხადოს საგარანტიო თანხა (ბე) აქტივის საწყისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით ან ამავე თანხაზე წარმოადგინოს უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 10 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ნასყიდობის საფასურის სრულად გადახდის ბოლო ვადას; 
2. გამარჯვებული ვალდებულია სრულად გადაიხადოს ქონების ნასყიდობის ღირებულება აუქციონის დასრულებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში; 
3. გამარჯვების შემთხვევაში გადახდილი საგარანტიო თანხა (ბე) ჩაითვლება გადახდილ ავანსად;
4. პირს, რომელიც ვერ გაიმარჯვებს აუქციონში, ავტომატურად დაუბრუნდება მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა (ბე);  
5. აქტივზე საკუთრების უფლების გადაცემა დადასტურდება მხარეთა მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერით; 
6. აქტივს რომელიც ექვემდებარება შსს-ს მომსახურების სააგენტოში რეგისტრაციას, აქვს უფლებრივი შეზღუდვა, რაც გულისხმობს ქონების საქართველოს ფარგლებს გარეთ გატანის აკრძალვას მისი შეძენიდან 3  წლის განმავლობაში (აქტივის გადაფორმების ხარჯებს ფარავს მყიდველი); 
7. აუქციონის შედეგები უქმდება თუ: ა) აუქციონში გამარჯვებულმა განსაზღვრულ ვადაში სრულად არ გადაიხადა ნასყიდობის საფასური; ბ) აუქციონში გამარჯვებულმა უარი განაცხადა ნასყიდობის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე; აღნიშნულ შემთხვევებში აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს თანხა არ ბრუნდება და ირიცხება კომპანიის ანგარიშზე.
8. აუქციონში მონაწილის მიერ ბიჯის არ გაკეთების შემთხვევაში, წარმოდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს თანხა არ ბრუნდება და ირიცხება კომპანიის ანგარიშზ.

;