ამობეჭდვის თარიღი: 27.06.2022 15:52:52
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ქალაქი ხობი, სასოფლო მიწა შენობით
განაცხადის #:91132AF5163922
აუქციონის #: 91132
ლოტის #: 51639
საქმის ნომერი: A21148787
დაწყება/დასრულება: 10/01/2022 16:00 - 18/01/2022 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2900.00GEL
მიმდინარე ფასი : 43500.00 GEL
საწყისი ფასი: 43500.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 580.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 971-2749649
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი ხობი, ქუჩა სამეგრელო, #51საქმის ნომერიA21148787
ქვეყანასაქართველოქალაქიხობი
რაოდენობა0მიწის ფართობი(მ²)0
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი45.21.25.557
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი10საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
შეფასების თანხა58000.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილი ობიექტი მდებარეობს ქალაქი ხობი, ქუჩა სამეგრელო, #51. ქონება წარმოადგენს სასოფლო სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების მიწის ნაკვეთს და მასზე განთავსებულ #01 ერთსართულიან საცხოვრებელ სახლს, რომელიც იმყოფება კარკასულ მდგომარეობაში. #02 და #03 ერთსართულიან დამხმარე შენობებს. სარეალიზაციო ქონებაში შიგნით შესვლა, დათვალიერება და დასურათება ვერ განხორციელდა. #2 შენობის გარედან დასურათება ვერ მოხერხდა. საჯარო რეესტრის ამონაწერის თანახმად მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული ფართობია 1290 კვ.მ. შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: #01, #02, #03. ექსპერტის დასკვნის თანახმად კი - შენობა-ნაგებობის საერთო ფართი, მ2 : #1 – 165 კვ.მ. (დაუზუსტებელი) #2 – 24 კვ.მ. (დაუზუსტებელი) #3 – 11 კვ.მ. (დაუზუსტებელი).

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
პირობასაქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
;