ამობეჭდვის თარიღი: 26.06.2022 22:10:18
კატეგორია: არასაცხოვრებელი ფართი
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:შენობა-ნაგებობა და მიმდებარე მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:58154FPS76490622
აუქციონის #: 58154
ლოტის #: 764906
დაწყება/დასრულება: 11/01/2022 12:00 - 18/01/2022 16:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 4320GEL
დასრულების დრო: 18.01.2022 16:00:00
გაყიდვის ფასი : 23700.0000 GEL
საწყისი ფასი: 21540 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2160 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო
მისამართი: ბათუმი / მ. აბაშიძის 41
ტელეფონი: 995-422274382
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სულხან-საბა ორბელიანი ქ. #31კონდიციონერი-
სათავსო-გადახდის პერიოდი12
ტელეფონის ნომერი599199594საკადასტრო კოდი05.26.29.025
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
ტელეფონი-ინტერნეტი-
პარკირება-ლიფტი-
ბუხარი-ავეჯი-
აივანი-ლოჯი-
TV-ქვეყანასაქართველო
ქალაქიბათუმიცხელი წყალი-
გათბობა-
;
აღწერილობა
აღწერილობაყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601
მოკლე აღწერილობასსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოაცხადებს აუქციონს ბათუმშისულხან-საბა ორბელიანის ქ. # 17-ში შენობა-ნაგებობა ლიტერი „ა“ სართული პირველი 46,50 კვ.მ და მის მიმდებარედ 200 კვ.მ მიწის ნაკვეთის. შენობა-ნაგებობა ლიტერი „ე“ 240.45 კვ.მ  და მის მიმდებარედ 400 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 05.26.29.025) იჯარით გაცემის მიზნით, 1 წლის  ვადით.
პირობა

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აუქციონში მოცემული თანხა შეადგენს წლიურ საიჯარო ქირას, რომლის გადახდა მოხდება ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისის ან ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.ქირის დაგვიანებით გადახდის შემთხვევაში მოიჯარეს დაეკისრება ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაცილებული თანხის 0,1%-ის ოდენობით. 

იჯარის მოქმედების პერიოდში კომუნალური გადასახადების (ელ.ენერგიის და სხვა) გადახდა ეკისრება მოიჯარეს (მოსარგებლეს).

უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 7 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სარგებლობაში გადაცემის ვადას.

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები  არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების  მიერ  წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს  თანხა  სრულად  ირიცხება  სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს" ბიუჯეტში;

აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წერილობითი  მოთხოვნის შემთხვევაში,  2 კვირის ვადაში გაუქმებული იქნება საიჯარო ხელშეკრულება. ამ პირობის დარღვევის შემთხვევაში საიჯარო ხელშეკრულება განიხილება აუცილებელი თანხმობის გარეშე დადებულს გარიგებად.

;