ამობეჭდვის თარიღი: 24.05.2022 00:22:45
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი გრიგოლეთი, სასოფლო მიწა შენობა- ნაგებობით
განაცხადის #:89509AF5061921
აუქციონის #: 89509
ლოტის #: 50619
საქმის ნომერი: A21069996
დაწყება/დასრულება: 26/11/2021 16:00 - 03/12/2021 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 14950.00GEL
მიმდინარე ფასი : 149500.00 GEL
საწყისი ფასი: 149500.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2990.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 971-2749649
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი გრიგოლეთისაქმის ნომერიA21069996
ქვეყანასაქართველოქალაქილანჩხუთი
რაოდენობა0მიწის ფართობი(მ²)0
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი27.15.41.291
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი10საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
შეფასების თანხა299000.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული სამსართულიანი სასტუმროს ტიპის შენობა - ნაგებობა, მდებარე: მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი, სოფელი გრიგოლეთი, . შენობაში შესვლა, დათვალიერება და დასურათება ვერ მოხერხდა. საჯარო რეესტრის მონაცემით ნაკვეთის დაზუსტებული ფართი შეადგენს 299.00 კვ.მ ,შენობა - ნაგებობის ჩამონათვალი: N1, შენობა- ნაგებობის საერთო ფართი: 235.30


--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
პირობაყურადღება!1.სარეალიზაციო ქონებაზე რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა. შემოსავლების სამსახურის 2021 წლის 10 ნოემბრის N 21-17/134116 განცხადების თანახმად 2021 წლის 08 ნოემბრის მდგომარეობით აღიარებული საგადასახდო დავალიანების ოდენობა შეადგენს 4453.82 ლარს.საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.შესყიდვის ფასი მოიცავს დღგ-ს.
;