ამობეჭდვის თარიღი: 19.05.2022 21:37:40
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:რაიონი წყალტუბო, სოფელი ბანოჯა, სასოფლო მიწა- შენობით(1/2) წილი
განაცხადის #:89195AF5049921
აუქციონის #: 89195
ლოტის #: 50499
საქმის ნომერი: A19132158, A20051934
დაწყება/დასრულება: 26/11/2021 16:00 - 03/12/2021 16:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 1900.00GEL
დასრულების დრო: 03.12.2021 16:00:00
გაყიდვის ფასი : 3800.0000 GEL
საწყისი ფასი: 1900.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1900.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 971-2749649
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რაიონი წყალტუბო, სოფელი ბანოჯასაქმის ნომერიA19132158, A20051934
ქვეყანასაქართველოქალაქიწყალტუბო
რაოდენობა0მიწის ფართობი(მ²)0
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი29.09.37.184
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი10საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
შეფასების თანხა38000.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა- ნაგებობის 1/2 წილი. მდებარე : რაიონი წყალტუბო, სოფელი ბანოჯა. შენობა N 01 წარმოადგენს ორსართულიან საცხოვრებელ სახლს, შენობა N 02 წარმოადგენს დამხმარე ნაგებობას. შესაფასებელი შენობა - ნაგებობების შიგნით შესვლა, დათვალიერება, კვლევა, აღწერა, დასურათება ვერ მოხერხდა. ეზოში შესვლა შესაძლებელია ლითონის ჭიშკრით. საჯარო რეესტრის მონაცემებით უძრავი ქონების სრული დაზუსტებული ფართი შეადგენს 2036.00 კვ.მ-ს,შენობა- ნაგბობის ჩამონათვალი N01 განაშენიანების ფართობი - 195 კვ.მ, საერთო ფართი -188 კვ.მ. N 02 -20 კვ.მ. რეალიზაციას ექვემდებარება უძრავი ქონების 1/2 წილი.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
პირობაყურადღება!საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
;