ამობეჭდვის თარიღი: 09.12.2022 02:44:23
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:რაიონი საგარეჯო, სასოფლო მიწა შენობა-ნაგებობით
განაცხადის #:89696AF5088221
აუქციონის #: 89696
ლოტის #: 50882
საქმის ნომერი: A21036311
დაწყება/დასრულება: 25/11/2021 17:20 - 03/12/2021 17:20
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2250.00GEL
მიმდინარე ფასი : 33750.00 GEL
საწყისი ფასი: 33750.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 450.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 971-2749649
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რაიონი საგარეჯო, სოფელი უჯარმასაქმის ნომერიA21036311
ქვეყანასაქართველორაოდენობა0
მიწის ფართობი(მ²)1800.00შენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი55.16.52.000.074Rs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-გადახდის პერიოდი10
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23შეფასების თანხა45000.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოადგენილია სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული დაუსრულებელი შენობა-ნაგებობა, მდებარე: რაიონი საგარეჯო, სოფელი უჯარმა. ობიექტის კომუნიკაციებით
უზრუნველყოფის საკითხი დაუდგენელია.
საჯარო რეესტრის მონაცემებით,
მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული ფართობია: 1800.00 კვ.მ.;
შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: საცხოვრებელი მშენებარე გაშენების ფართი 58 კვ.მ.
საჯარო რეესტრის ამონაწერით, უძრავი ქონების საკადასტრო კოდია: 55.16.52.074, ხოლო ბაზაში იძებნება კოდით: 55.16.52.000.074.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
მოკლე აღწერილობარაიონი საგარეჯო, სასოფლო მიწა შენობა-ნაგებობით
პირობა1) საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.2) სარეალიზაციო ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება – იპოთეკა, გარდამავალი უფლების ღირებულებაა: სესხის ძირითადი თანხა 2000 (ორი ათასი) აშშ დოლარი, ყოველთვიური სარგებელი სესხის ძირითადი თანხის 3,65% (სამი და სამოცდახუთი) და პირგასამტეხლო ძირი თანხის 0,12% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. ვალდებულების შესრულების დრო: 12.09.2014 წელი, თანახმად 2014 წლის 12 ივნისის №140603099 სესხის და იპოთეკის ხელშეკრულებისა.
;