ამობეჭდვის თარიღი: 23.05.2022 01:00:03
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მუღანლო, სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები
განაცხადის #:89450AF5046121
აუქციონის #: 89450
ლოტის #: 50461
საქმის ნომერი: A20097239
დაწყება/დასრულება: 25/11/2021 17:00 - 03/12/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 6700.00GEL
მიმდინარე ფასი : 67000.00 GEL
საწყისი ფასი: 67000.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1340.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 971-2749649
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფელი მუღანლო, მე-12 ქუჩა N18საქმის ნომერიA20097239
ქვეყანასაქართველოქალაქიგარდაბანი
რაოდენობა0მიწის ფართობი(მ²)2000.00
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი81.12.05.747
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი10საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
შეფასების თანხა134000.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მქონე მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი N1 და ერთსართულიანი ნაგებობები N2 და N3. სახლის დეტალური დათვალიერება და დასუსრათება ვერ მოხერხდა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, მიწის დაზუსტებული ფართობია: 2000.00 კვ.მ; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1, N2, N3, სხვა ფართი: N1- საერთო ფართი- 437.90 კვ.მ, N2- საერთო ფართი- 124.334 კვ.მ, N3- საერთო ფართი- 85.46 კვ.მ.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
მოკლე აღწერილობასასოფლო-სამეურნეო მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები
პირობასარეალიზაციო ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება - იპოთეკა:გარდამავალი უფლების ღირებულებაა: სესხის ძირითადი თანხა 10 100 ლარი. სესხი სარგებლიანია, ყოველთვიური 3%-ის დარიცხვითა და გადახდით. სესხის გაცემის ვადა - 1 წელი. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სესხს დაემატება პირგასამტეხლო სესხის 0.1 %, თანახმად 2018 წლის 23 იანვრის №180062131 სესხი და იპოთეკის ხელშეკრულებისა.საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
;