ამობეჭდვის თარიღი: 22.05.2022 11:38:57
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ქ. თბილისში, გიორგი სააკაძის დაღმართი N1-ის მიმდებარედარსებული 50კვ.მ. და 57 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები
განაცხადის #:1887BV121
აუქციონის #: 1887
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2021112474192
დაწყება/დასრულება: 24/11/2021 18:00 - 08/12/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 47 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 32100GEL
დასრულების დრო: 08.12.2021 17:14:00
გაყიდვის ფასი : 174250.0000 GEL
საწყისი ფასი: 80250 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 1420
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თბილისში, გიორგი სააკაძის დაღმართი N1-ის მიმდებარედქვეყანასაქართველო
ქალაქითბილისისაქმის ნომერი2021112474192
ბრძანების ნომერი1/1-6198საკადასტრო კოდი01.10.13.016.158; 01.10.13.016.159
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი30საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
ტელეფონის ნომერი2601601ქონების ტიპიუძრავი ქონება
;
აღწერილობა
აღწერილობა

01.10.13.016.158;

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFC]XD2Uz3ylBKOl5JfEGy[d2hnVUMIlArWHUuPUGnnY0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPYH5RBV[AdiRi1IWWOO5KfoWsOEzMGshLvzCDbOgzEj

01.10.13.016.159

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFJpfHBi3GTivV7gGgEZjT1QwFnlaGMkVzixdH8ZIaNFq
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEWsiceNN23ARRxxni6TBVge8ZUpHDoBbbQ55vInYgkx

შენიშვნა:

 

ა) ფუნქციური ზონირების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ www.tas.ge .

 

ბ) 01.10.13.016.158 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაზე გადის შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის (ს/ნ 203826002) საკუთრებაში არსებული ხაზოვანი ნაგებობა.

 

გ) 01.10.13.016.158 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაზე გადის სს სილქნეტის (ს/ნ 204566978) საკუთრებაში არსებული ხაზოვანი ნაგებობა.

 

დ) 01.10.13.016.159 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონება ხვდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სატრანზიტო დერეფანში. 

ყურადღება!

  1. აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
  2. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია: ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,,ლიბერთი ბანკში”, ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით, ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.
  3. 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
  4. მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
  5. გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
  6. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).
  7. აუქციონის გამოცხადების შესახებ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ შესაბამისი ბრძანება იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.
  8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანების მე-4 მუხლის შესაბამისად კანონით დადგენილ ვადაში შესაბამისი ხელშეკრულების გაუფორმებლობის შემთხვევაში ელექტონულ აუქციონში გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში

მოკლე აღწერილობა 

50კვ.მ.  და 57 კვ.მ.  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

პირობა 
;