ამობეჭდვის თარიღი: 22.05.2022 07:50:10
კატეგორია: მერქნული რესურსები
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:წიწვოვანი ჯიშის მერქნული რესურსი, I ხარისხის მრგვალი ხე-ტყე (მორი) ნაძვი და სოჭი
განაცხადის #:862FJX121
აუქციონის #: 862
ლოტის #: 1
რაოდენობა: 8.07
დაწყება/დასრულება: 24/11/2021 18:00 - 01/12/2021 12:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 387.36GEL
დასრულების დრო: 01.12.2021 12:00:00
გაყიდვის ფასი : 2219.2500 GEL
საწყისი ფასი: 1936.8 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 282.45 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“
მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ.N6
ტელეფონი: 971-0322753959
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ზღუდერის მიმდებარედ, შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის საქმიანი ეზო N002-000-000068ბრძანების ნომერი2441/ს
ქვეყანასაქართველოქალაქიქარელი
რაოდენობა8.07Rs რუკის მხარდაჭერა-
გადახდის პერიოდი10ზომის ერთეულიკუბური მეტრი
ტელეფონის ნომერი2753931
;
აღწერილობა
აღწერილობადადგენილი წესით ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ აუქციონში გამარჯვებული პირი, დასაწყობების ადგილიდან ხე-ტყის ტრანსპორტირების დაწყებამდე მიმართავს სსიპ ეროვნული სატყეო  სააგენტოს შიდა ქართლი სამსახურს. 2. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მასზე გადაცემული  მერქნული რესურსით სარგებლობა განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად.  3. „ბე“ უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ: ა) მონაწილე არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში - არ განახორციელებს ბიჯის დადებას; ბ) გამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ელექტრონულ აუქციონზე თავის მიერ დასახელებულ თანხას. 4. მყიდველი (აუქციონში გამარჯვებული პირი) ვალდებულია თავადვე უზრუნველყოს მერქნული რესურსის სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვა. შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ საქართველოს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2601-601, ან სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტოს" საკონტაქტო ნომრებზე: 275-39-50; 577 38 02 58. 577 38 01 24
მოკლე აღწერილობა8,07 კუბური მეტრი მერქნული რესურსი  მრგვალი ხე-ტყე (მორი), I - ხარისხი, ნაძვი და სოჭი    დამზადებული. მერქნული რესურსი მოჭრილია  2021  წლის ოქტომბრის და ნოემბრის  თვეში, განთავსებულია ღია ცის ქვეშ და განიცდის მეტეოროლოგიურ ზემოქმედებას.
პირობა

გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონში გამარჯვებიდან  10 კალენდარული დღის ვადაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე: ს.ს.ი.პ ეროვნული სატყეო სააგენტო (ს/კ 204  578  581) - ქ. თბილისი, მიმღების ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა, მიმღების დასახელება-ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ბანკის კოდი -TRESGE22, სახაზინო კოდი - 707367309 ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით გადაიხადოს მის მიერ ელექტრონულ აუქციონზე შეთავაზებული ფასი და ასევე,  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში უზრუნველყოს მერქნული რესურსის გატანა გამყიდველის ტერიტორიიდან. I - ხარისხის 1 კუბური მეტრის საწყისი ფასი შეადგენს 240 ლარს, მოცემულ ფასში შედის მოსაკრებელი და დღგ. ხე-ტყის (მორის) მსხვილი და წვრილი თავის დიამეტრის, სიგრძისა და ფირნიშის ნომრის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ დანართი N2-ს შესაბამისად(მიმაგრებული ფაილი).

აუქციონში მონაწილეს უფლება აქვს აუქციონზე გამოტანილი ქონების შესახებ მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია, ასევე ადგილზე გადაამოწმოს აუქციონზე გამოტანილი ქონების მდგომარეობა და ხარისხი. აღნიშნული უფლებით სარგებლობის მიუხედავად, ქონების ხარისხი ითვლება შეთანხმებულად და აუქციონის შედეგების გამოცხადების შემდეგ, აუქციონში გამარჯვებულს არ შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს აუქციონზე შეძენილი ქონების ხარისხის შესახებ.

,ბე“ უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ ა) მონაწილე არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში; ბ) გამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ელექტრონულ აუქციონზე თავის მიერ დასახელებულ თანხას.

;