ამობეჭდვის თარიღი: 23.05.2022 12:51:03
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში „კურორტ გოდერძიზე“ მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებული 637 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 23.14.36.292) განმეორებით, 20%-იანი ფასდაკლებით პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი
განაცხადის #:175BC121
აუქციონის #: 175
ლოტის #: 1
დაწყება/დასრულება: 24/11/2021 17:00 - 15/12/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 24600.00GEL
მიმდინარე ფასი : 98400.00 GEL
საწყისი ფასი: 98400.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2000.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
მისამართი: 6018 ქ.ბათუმი, კომახიძის ქ. N119
ტელეფონი: 995-422273510
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ხულოს მუნიციპალიტეტი, რიყეთის თემი „კურორტ გოდერძი“.ბრძანების ნომერი01-01-3/596
ქვეყანასაქართველოქალაქიხულო
მიწის ფართობი(მ²)637საკადასტრო კოდი23.14.36.292
გუგლის კოორდინატებიhttps://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR3_sEBPevrzYrpViG2K67YOBz05pnGLeg1QIPVig2vDw1qZlFviT__iZUk&mid=1enrwI4Js8sdZ73fNgjVNvrYjr_msZ_B2&ll=41.63820115017306%2C42.486706850000004&z=19Rs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-გადახდის პერიოდი716
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა728ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
საკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFJZEl6Ju5Wwn7AhUooCmECYvLJwiih[6ddU6CZIwjFcwზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ფასი ფასდაკლებამდე123000ტელეფონის ნომერი0422273510
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება: თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები რომლებმაც გადაიხადეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

მოკლე აღწერილობა

637 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 23.14.36.292),

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონზე 577 90 60 26 ლელა ზოიძე.

პირობა

. საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის (“ბე“-ს (საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 25 %-ს გამოკლებით) გადახდა აუქციონის დასრულებიდან 2 ეტაპად, კერძოდ:

ა.ა. 2022 წლის 1 დეკემბრამდე საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 25%-ის გადახდა;

ა.ბ. 2023 წლის 1 დეკემბრამდე დარჩენილი საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის გადახდა.

. შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა არანაკლებ 10 000 ლარის ოდენობით, რომლის ვადაც არანაკლებ 2 თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების ვადას;

. არაუგვიანეს 2022 წლის 30 ივნისისა არქიტექტურული პროექტის მომზადებამდე სამთოსათხილამურო კურორტის ლანდშაფტის შესაბამისი საპროექტო ობიექტის ვიზუალური ესკიზის (4 მხრიდან ხედი მოცულობაში, საპროექტო ობიექტ(ებ)ის გაბარიტების, შენობის განთავსების გეგმის, ფასადის მოსაპირკეთებელი მასალების ჩვენებით) სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა;

. არაუგვიანეს 2022 წლის 30 დეკემბრისა საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთებზე განსათავსებელი კოტეჯის ან კოტეჯის ტიპის სასტუმროს (გარდა აპარტამენტებისა; ნაკვეთზე მხოლოდ ერთი შენობა-ნაგებობა) მშენებლობის ნებართვის მიღება;

. არაუგვიანეს 2023 წლის 30 დეკემბრისა საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციის მშენებლობის დასრულება;

. არაუგვიანეს 2024 წლის 30 ნოემბრისა შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში გადაცემა/ამოქმედება;

. აღნიშნულ პროექტში არანაკლებ 300 000 (სამასი ათასი) ლარის ინვესტიციის განხორციელება.

საუკეთესოწინადადებისგამოვლენისკრიტერიუმადგანისაზღვროს:  მაქსიმალური გასაყიდი ფასის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საპრივატიზებო საფასურს დამატებული არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობა (ქონება ითვლება პრივატიზირებულად  ელექტრონულ აუქციონში საბოლოო თანხის შემომთავაზებელ მონაწილეზე).

აუქციონის ჩატარების პირობები: იხილეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2011 წლის 5 მაისის N103  ბრძანებით დამტკიცებულიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესი“.

;