ამობეჭდვის თარიღი: 22.05.2022 08:52:23
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:იყიდება ქალაქ მარნეულში არსებული 1193 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:1JOG126621
აუქციონის #: 1
ლოტის #: 1266
დაწყება/დასრულება: 22/11/2021 14:30 - 06/12/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 500GEL
მიმდინარე ფასი : 23900 GEL
საწყისი ფასი: 23900 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 50 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“
მისამართი: კოსტავას ქ. #70
ტელეფონი: 971-2226533
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი მარნეულიბრძანების ნომერითანხმობა N15/14847
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანტელეფონის ნომერი2226533
ქვეყანასაქართველოქალაქიმარნეული
მიწის ფართობი(მ²)1193საკადასტრო კოდი83.02.15.463
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი15
;
აღწერილობა
აღწერილობა

აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია შპს ,,აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიასთან" შეთანხმებით; 

აღნიშნულ ლოტზე ვაჭრობის განსახორციელებლად საჭიროა საგარანტიო თანხის გადახდა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

 დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: +995 598 773 723 ; +995 32 222 65 33;


მოკლე აღწერილობა

იყიდება ქალაქ მარნეულში არსებული 1193 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (/ №83.02.15.463).

საწყისი გასაყიდი ღირებულება შეადგენს  23,900,00   (ოცდასამიათასცხრაასი) ლარს, ბიჯი  50,00 (ორმოცდაათი) ლარი, საგარანტიო თანხა ბე  500 (ხუთასი) ლარი.


პირობა

 - აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია, ნივთის ნასყიდობის საფასური სრულად დაფაროს აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) საბანკო დღის ვადაში და  გააფორმოს უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ გადაეცემა უძრავი ქონება და გადახდილი საგარანტიო თანხა უკან არ დაუბრუნდება.

 - უძრავი ქონების ნასყიდობასთან დაკავშირებით რეესტრში რეგისტრაციის და სხვა ხარჯებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაიღებს აუქციონში გამარჯვებული პირი/მყიდველი. 

 - ქონების გამოყენება შესაძლებელია, როგორც საცხოვრებელი ასევე კომერციული მიზნებისთვის.

;