ამობეჭდვის თარიღი: 22.05.2022 23:31:00
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ხულოს მუნიციპალიტეტის, რიყეთის თემში, „კურორტ გოდერძიზე“ მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში რეგისტრირებული 477 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.515), 483 კვ.მ (23.14.36.285), 490 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.281) 442 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.282) და 445 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.284) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების, ერთ ლოტად, განმეორებით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი
განაცხადის #:182BC121
აუქციონის #: 182
ლოტის #: 1
დაწყება/დასრულება: 25/11/2021 17:00 - 16/12/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 179500.00GEL
მიმდინარე ფასი : 718000.00 GEL
საწყისი ფასი: 718000.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 11000.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
მისამართი: 6018 ქ.ბათუმი, კომახიძის ქ. N119
ტელეფონი: 995-422273510
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ხულოს მუნიციპალიტეტი, „კურორტი გოდერძი“ რიყეთის თემი, სოფელი დანისპარაული (ზანკა)ბრძანების ნომერი01-01-3/590
ქვეყანასაქართველოქალაქიხულო
მიწის ფართობი(მ²)2337საკადასტრო კოდი23.14.36.515;23.14.36.285;23.14.36.281;23.14.36.282;23.14.36.284
გუგლის კოორდინატებიhttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1m4ich4nWM0VmB-949hqnnzYbLxLUgket&usp=sharingRs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-გადახდის პერიოდი715
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა727ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
საკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKQnkoxUTDeNJLSuAUdzUtAypm781sL7hYzT86RKG94fზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი0422273510
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება: თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები რომლებმაც გადაიხადეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

მოკლე აღწერილობა

477კვ.მ (ს/კ 23.14.36.515),483 კვ.მ (23.14.36.285),490 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.281),442 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.282),445 კვ.მ (ს/კ 23.14.36.284) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონზე 577 90 60 26 ლელა ზოიძე.

პირობა . საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის (“ბე“- (საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 25%-ის ოდენობით) გამოკლებით) გადახდა აუქციონის დასრულებიდან 2 ეტაპად, კერძოდ:

ა.. 2022 წლის 1 დეკემბრამდე საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 25%-ის გადახდა;

ა.. 2023 წლის 1 დეკემბრამდე დარჩენილი საპრივატიზებო საფასურის გადახდა.

. შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა არანაკლებ 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით, რომლის ვადაც არანაკლებ 2 თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების ვადას;

. არაუგვიანეს 2022 წლის 30 ივნისისა არქიტექტურული პროექტის მომზადებამდე, სამთოსათხილამურო კურორტის ლანდშაფტის შესაბამისი საპროექტო ობიექტის (ყოველი ნაკვეთისათვის ცალ-ცალკე) ვიზუალური ესკიზის (4 მხრიდან ხედი მოცულობაში, საპროექტო ობიექტ(ებ)ის გაბარიტების, შენობის განთავსების გეგმის, ფასადის მოსაპირკეთებელი მასალების ჩვენებით) სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა;

. არაუგვიანეს 2022 წლის 30 დეკემბრისა საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთებზე განსათავსებელი კოტეჯების ტიპის (გარდა საცხოვრებელი ბინების/აპარტამენტებისა) შენობანაგებობების (ცალ-ცალკე ყოველ ნაკვეთზე მხოლოდ ერთი), არანაკლებ სამ ნაკვეთზე კოტეჯის ტიპის სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის მიღება;

. არაუგვიანეს 2024 წლის 30 ნოემბრისა საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთებზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების (გარდა საცხოვრებელი ბინების/აპარტამენტებისა) მზიდი კონსტრუქციის მშენებლობის დასრულება;

. არაუგვიანეს 2025 წლის 30 ნოემბრისა შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში გაშვება/ამოქმედება;

. სასტუმროს პროფილის შენარჩუნება არანაკლებ 20 წლის ვადით;

. აღნიშნულ პროექტში არანაკლებ 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარის ინვესტიციის განხორციელება.

. აღნიშნული პროექტის ექსპლუატაციაში გაშვებიდან არაუგვიანეს 1 წლის ვადაში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ან/და სსიპაჭარის სატყეო სააგენტო“- ან/და ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის რეკომენდაციით და მითითებულ პერიოდში მოახდინოს თითო საკოტეჯე ადგილას ან მის მიმდებარედ არანაკლებ 10 ხის დარგვა.

საუკეთესოწინადადდებისგამოვლენისკრიტერიუმადგანისაზღვროს: მაქსიმალური გასაყიდი ფასის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საპრივატიზებო საფასურს დამატებული არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობა (ქონება ითვლება პრივატიზირებულად  ელექტრონულ აუქციონში საბოლოო თანხის შემომთავაზებელ მონაწილეზე).

აუქციონისჩატარებისპირობებიიხილეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2011 წლის 5 მაისის N103  ბრძანებით დამტკიცებულიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესი

;