ამობეჭდვის თარიღი: 16.05.2022 20:11:02
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ხულოს მუნიციპალიტეტში, რიყეთის თემში „კურორტი გოდერძიზე“ მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში რეგისტრირებული 571 კვ.მ. (ს/კ 23.14.36.280), 523 კვ.მ. (ს/კ 23.01.34.336), 471 კვ.მ. (ს/კ 23.14.36.279), 371 კვ.მ. (ს/კ 23.14.36.278) და 378 კვ.მ. (ს/კ 23.01.34.347)არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების,განმეორებით, ერთ ლოტად, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი
განაცხადის #:173BC121
აუქციონის #: 173
ლოტის #: 1
დაწყება/დასრულება: 24/11/2021 17:00 - 15/12/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 177750.00GEL
მიმდინარე ფასი : 711000.00 GEL
საწყისი ფასი: 711000.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 11000.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
მისამართი: 6018 ქ.ბათუმი, კომახიძის ქ. N119
ტელეფონი: 995-422273510
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ხულოს მუნიციპალიტეტი, რიყეთის თემი „კურორტი გოდერძი“.ბრძანების ნომერი01-01-3/580
ქვეყანასაქართველოქალაქიხულო
მიწის ფართობი(მ²)2314საკადასტრო კოდი23.14.36.280;23.01.34.336;;23.14.36.279;23.14.36.278;23.01.34.347
გუგლის კოორდინატებიhttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=10OaR2nB8CwiPBFycNzw7KVxNjn_md7_C&usp=sharingRs რუკის მხარდაჭერა-
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-გადახდის პერიოდი716
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა728ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
საკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBQgVf689KKCo[f6gRYvE7bXNFziV3wioyjEAnXtsh3mზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი0422273510
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება: თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები რომლებმაც გადაიხადეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

 

მოკლე აღწერილობა

571 კვ.მ. (ს/კ 23.14.36.280), 523 კვ.მ. (ს/კ 23.01.34.336), 471 კვ.მ. (ს/კ 23.14.36.279), 371 კვ.მ. (ს/კ 23.14.36.278) და 378 კვ.მ. (ს/კ 23.01.34.347)არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონზე 577 90 60 26 ლელა ზოიძე.

პირობა

. საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის (“ბე“-ს (საწყისი საპრივატიზებო საფასურის 25%-ის ოდენობით) გამოკლებით) გადახდა აუქციონის დასრულებიდან 2 ეტაპად, კერძოდ:

ა.ა. 2022 წლის 1 დეკემბრამდე საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 25%-ის გადახდა;

ა.. 2023 წლის 1 დეკემბრამდე დარჩენილი საპრივატიზებო საფასურის გადახდა.

. შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა არანაკლებ 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით, რომლის ვადაც არანაკლებ 2 თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების ვადას;

არაუგვიანეს 2022 წლის 30 ივნისისა არქიტექტურული პროექტის მომზადებამდე, სამთოსათხილამურო კურორტის ლანდშაფტის შესაბამისი საპროექტო ობიექტის (ყოველი ნაკვეთისათვის ცალ-ცალკე) ვიზუალური ესკიზის (4 მხრიდან ხედი მოცულობაში, საპროექტო ობიექტ(ებ)ის გაბარიტების, შენობის განთავსების გეგმის, ფასადის მოსაპირკეთებელი მასალების ჩვენებით) სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა;

. არაუგვიანეს 2022 წლის 30 დეკემბრისა საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთებზე განსათავსებელი კოტეჯების ტიპის (გარდა საცხოვრებელი ბინების/აპარტამენტებისა) შენობანაგებობების (ცალ-ცალკე ყოველ ნაკვეთზე მხოლოდ ერთი), არანაკლებ სამ ნაკვეთზე კოტეჯის ტიპის სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის მიღება;

. არაუგვიანეს 2024 წლის 30 ნოემბრისა საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთებზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების (გარდა საცხოვრებელი ბინების/აპარტამენტებისა) მზიდი კონსტრუქციის მშენებლობის დასრულება;

. არაუგვიანეს 2025 წლის 30 ნოემბრისა შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში გაშვება/ამოქმედება;

. სასტუმროს პროფილის შენარჩუნება არანაკლებ 20 წლის ვადით;

. საკუთრებაში გადაცემული ქონების მიმდებარედ, 23.01.34.337 საკადასტრო ერთეულზე მდებარე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ 12238 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე სარეკრეაციო სივრცის მოწყობა და მოვლა სასტუმროს პროფილის შენარჩუნების ვადით, მესამე პირთათვის შეუზღუდავი წვდომის უზრუნველყოფით;

. აღნიშნულ პროექტში არანაკლებ 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარის ინვესტიციის განხორციელება.

. აღნიშნული პროექტის ექსპლუატაციაში გაშვებიდან არაუგვიანეს 1 წლის ვადაში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ან/და სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოს ან/და ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის რეკომენდაციით და მითითებულ პერიოდში მოახდინოს თითო საკოტეჯე ადგილას ან მის მიმდებარედ არანაკლებ 10 ხის დარგვა.

                                              

საუკეთესო წინადადდების გამოვლენის კრიტერიუმად განისაზღვროს: მაქსიმალური გასაყიდი ფასის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საპრივატიზებო საფასურს დამატებული არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობა (ქონება ითვლება პრივატიზირებულად  ელექტრონულ აუქციონში საბოლოო თანხის შემომთავაზებელ მონაწილეზე).

აუქციონის ჩატარების პირობები: იხილეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2011 წლის 5 მაისის N103  ბრძანებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესი“

;