ამობეჭდვის თარიღი: 27.01.2022 15:11:03
კატეგორია: იჯარა(შენობა ნაგებობა)
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:სსიპ ქალაქ ქუთაისის N 29 საჯარო სკოლა
განაცხადის #:45534DXP74755821
აუქციონის #: 45534
ლოტის #: 747558
დაწყება/დასრულება: 25/10/2021 17:46 - 01/11/2021 14:30
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 285GEL
დასრულების დრო: 01.11.2021 14:30:00
გაყიდვის ფასი : 1000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 950.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 50.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ქალაქ ქუთაისის # 29 საჯარო სკოლა
მისამართი: ქ.ქუთაისში / სულხან-საბას 71ა
ტელეფონი: 995-431291757
თვისებები
გათბობა-აივანი-
ლოჯი-TV-
ცხელი წყალი-კვადრატულობა(მ²)61.41
წყალი და კანალიზაცია-ტელეფონი-
ინტერნეტი-პარკირება-
ლიფტი-ბუხარი-
Rs რუკის მხარდაჭერა-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-შენობის მდგომარეობაძველი გარემონტებული
ქვეყანასაქართველოქალაქიქუთაისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ.ქუთაისი სულხან-საბას გამზირი 71 აშენობის პროექტიარასტანდარტული
სათავსო-სარგებლობაში გადაცემის ვადა1წელი
ტელეფონის ნომერი995-431291757
;
აღწერილობა
აღწერილობა
იჯარით გაიცემა სსიპ - ქალაქ ქუთაისის N29 საჯარო სკოლის პირველ სართულზე  მდებარე 61.41კვ. სკოლის ფართიმასში არსებულ ინვენტართან ერთად ნებადართული საქმიანობის ნუსხით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელების მიზნით.
ინვენტარი: ჭადრაკის მაგიდა 16, მოსწავლის მაგიდა 35, კარადა 1, მასწავლებლი მაგიდა 1.
ნებადართული საქმიანობის ნუსხა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის N1-172 ბრძანება იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში.
მოკლე აღწერილობა

სკოლის დირექტორი - ტარიელ გველესიანი
577277529
პირობა
1.იჯარით გაიცემა 61.41 კვ. ფართიიქ არსებულ ინვენტართან ერთად;
2. ფართი იჯარით გაიცემა ერთი წლის ვადით;
3.საწყისი ფასი ჯამურად შეადგენს 1 წლის საიჯარო გადასახდსსაიჯარო გადასახადში შედის ფართზე არსებული მოოძრავი ქონების ღირებულება;
4.საიჯარო ქირაში შედის კომუნალური გადასახადები(წყალი და ელენერგია);
5.ფართი იჯარით გაიცემა დღიურად,სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ, 15:30სთ-დან 19:30 სთ-ის ჩათვლით;
6.მოიჯარე ვალდებულია გაუფრთხილდეს სკოლის შენობას და ინვენტარს,დაიცვას ჰიგიენურიხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმებიდა ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციები.სამუშაო ადგილზე ახალი კორონა ვირუსის       (COVID 19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის2020 წლის 29 მაისის N 01-227/ო ბრძანების შესაბამისადმისმა საქმიანობამ არ უნდა შეაფერხოსსასწავლო პროცესი;
7.სსიპ " სახელმწიფოს ეროვნული სააგენტოსწერილობითი მოთხოვნიდან არა უმეტეს 2(ორიკვირის ვადაში გაუქმებულ იქნება მოიჯარესთან გაფორმებული საიჯაროხელშეკრულება;
8.გამარჯვებულ პირს  შეტანილი ბე ეთვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლობაში  გადაცემის საფასურის ოდენობაში საბოლოო ანგარიშსწორებისას;
9."მეიჯარეს უფლება აქვს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მოთხოვნის საფუძვეზე ცალმხრივად შეწყვიტოს  ხელშეკრულება თუ ირღვევა ბავშვთა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რეგულაციები."
10.თუ სახელმწიფო ქონების  სარგებლობის  უფლების მიღებით დაინტერესებულმა პირმა არ უზრუნველყო  აუქციონის მონაწილე დარეგისტრირებამაგრამ ამის მიუხედავადელექტრონული აუქციონი შედგაწარდგენილი საგარანტიო თანხა უბრუნდება დაინტერესებულ პირს;

11.ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უირობო  და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის ბეს თანხა სრულად ირიცხება სკოლისბიუჯეტშითუ ელექტრონულ აუქცონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა;
12.სარგებლობაში  გადაცემის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ აუქციონში მონაწილეობის  წესის/პირობების შეცვლისას აუქციონში მონაწილეს მისი წერილობითი მიმართვისსაფუძველზე უბრუნდება ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია თუ შეცვლილი წესით ან/და პირობებით აღარ სურს აუქციონში მონაწილეობა.

13.აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.
;