ამობეჭდვის თარიღი: 27.01.2022 14:35:55
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:მცხეთა, მუხათწყაროს ტერიტორია, სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა
განაცხადის #:87676AF4978421
აუქციონის #: 87676
ლოტის #: 49784
საქმის ნომერი: A20039629
დაწყება/დასრულება: 20/10/2021 17:00 - 28/10/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 1700.00GEL
დასრულების დრო: 28.10.2021 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 3400.0000 GEL
საწყისი ფასი: 1700.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1700.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 971-2749649
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მუხათწყაროს ტერიტორიასაქმის ნომერიA20039629
ქვეყანასაქართველოქალაქიმცხეთა
რაოდენობა0მიწის ფართობი(მ²)531.00
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი72.16.08.208
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი10საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
შეფასების თანხა34000.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მქონე მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1, რომლის დაუზუსტებელი ფართია 55 კვ.მ. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, მიწის დაზუსტებული ფართობია: 531.00 კვ.მ; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1; შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო ფართი: 253.40.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
მოკლე აღწერილობასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა
პირობასარეალიზაციო ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება, ერთი რიგის ორი იპოთეკა:გარდამავალი უფლების ღირებულებაა: სესხის ძირითადი თანხა 24 000 (ოცდაოთხი ათასი) აშშ დოლარი. სესხი სარგებლიანია. სარგებელი სესხისათვის განისაზღვრება სესხის ძირითად თანხაზე ყოველთვიური 5 % - ის დარიცხვით და გადახდით. ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში სესხის ან/და მასზე დარიცხული სარგებლის გადაუხდელობის ან გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში სესხს დაერიცხება პირგასამტეხლო ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის გადაუხდელი თანხის 0.15 % - ის ოდენობით. სესხის გაცემის ვადა - 3 (სამი) თვე, თანახმად 2012 წლის 31 მარტის №120336732 სესხი და იპოთეკის ხელშეკრულებისა.საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
;