ამობეჭდვის თარიღი: 17.01.2022 13:19:51
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: ელექტრონული აუქციონი
დასახელება:ქალაქი ქუთაისში , ავტომშენებლის ქუჩა N 1 , ჩიხი N2ა-ში მდებარე 24381 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები
განაცხადის #:1697BV121
აუქციონის #: 1697
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2021030472302
დაწყება/დასრულება: 18/10/2021 18:00 - 01/11/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 181600GEL
მიმდინარე ფასი : 908000 GEL
საწყისი ფასი: 908000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 5000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 995-322601601
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი ქუთაისში , ავტომშენებლის ქუჩა N 1 , ჩიხი N2ა-შიქვეყანასაქართველო
ქალაქიქუთაისისაქმის ნომერი2021030472302
ბრძანების ნომერი1/1-5373საკადასტრო კოდი03.01.21.577
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი30ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
საკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMTDpLsJVxuXBhcLfOccVWmphgtQvDsTgNMU2kKvjC[dსაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
ტელეფონის ნომერი2601601ქონების ტიპიუძრავი ქონება
;
აღწერილობა
აღწერილობა შენიშვნა:

 

ა) საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე გადის შპს „საქართველოს მელიორაციის“ საკუთრებაში არსებული N29.00.209 საკდასტრო კოდით რეგისტრირებული ხაზოვანი ნაგებობა (სარწყავი არხი)

 

 

ბ) მიწის ნაკვეთიდან 486 კვ.მ-ზე ვრცელდება სერვიტუტის უფლება

 

 

გ)  საპრივატიზებო უძრავ ქონებაში განთავსებული მოძრავი ნივთები არ წარმოადგენს პრივატიზების საგანს

ყურადღება!

  1. აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
  2. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია: ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,,ლიბერთი ბანკში”, ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით, ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.
  3. 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
  4. მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
  5. გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
  6. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).
  7. აუქციონის გამოცხადების შესახებ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ შესაბამისი ბრძანება იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.
  8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანების მე-4 მუხლის შესაბამისად კანონით დადგენილ ვადაში შესაბამისი ხელშეკრულების გაუფორმებლობის შემთხვევაში ელექტონულ აუქციონში გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

მოკლე აღწერილობა 

24381 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები

ობიექტის შესაძლო, სამომავლო განვითარების პროფილი-სამრეწველო/სასაწყობე

პირობა 
;