ამობეჭდვის თარიღი: 28.11.2021 18:22:05
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 350 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:102669OQK72852221
აუქციონის #: 102669
ლოტის #: 728522
დაწყება/დასრულება: 20/08/2021 10:00 - 02/09/2021 10:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 4123.50GEL
დასრულების დრო: 02.09.2021 10:00:00
გაყიდვის ფასი : 15119.5000 GEL
საწყისი ფასი: 13745.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1374.50 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: მცხეთის რაიონი / ქ.მცხეთა ანტიოქიის ქ. N7
ტელეფონი: 995-2512308
თვისებები
ბრძანების ნომერიბ34.342121522; 03/08/2021წ.ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სოფელი წეროვანი
Rs რუკის მხარდაჭერა-ბუნებრივი გაზი-
ელექტრო მომარაგება-წყალი და კანალიზაცია-
საკადასტრო კოდი72.08.28.673მიწის ფართობი(მ²)350.00
ტელეფონის ნომერი593 730 124გადახდის პერიოდი30
ქალაქიმცხეთაქვეყანასაქართველო
;
აღწერილობა
აღწერილობაყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601
მოკლე აღწერილობამცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წეროვანში მდებარე 350 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს/კ 72.08.28.673
პირობა

1. აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

2. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულებას ხელი მოაწეროს, აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.

3. გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

4. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

 5. მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენი შეიძლება იყოს: მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების პროცესში მონაწილეობის უფლების მქონე  ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობის წილი 25 პროცენტზე ნაკლებია.

;