ამობეჭდვის თარიღი: 24.06.2021 18:56:01
კატეგორია: მერქნული რესურსები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ფოთლოვანი ჯიშის მერქნული რესურსი, მრგვალი ხე-ტყე (მორი); I- ხარისხი წიფელი
განაცხადის #:176FJX521
აუქციონის #: 176
ლოტის #: 5
რაოდენობა: 4.24
დაწყება/დასრულება: 16/04/2021 18:00 - 23/04/2021 13:40
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 233.20GEL
მიმდინარე ფასი : 1166.00 GEL
საწყისი ფასი: 1166.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 127.20 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“
მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ.N6
ტელეფონი: 971-0322753959
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ლენტეხი. დევაშის მიმდებარე ტერიტორია. საქმიანი ეზო #007-000-000040.
ბრძანების ნომერი454/სქალაქილენტეხი
რაოდენობა4.24Rs რუკის მხარდაჭერა-
გადახდის პერიოდი10ზომის ერთეულიკუბური მეტრი
ტელეფონის ნომერი2753940
;
აღწერილობა
აღწერილობა1. დადგენილი წესით ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ აუქციონში გამარჯვებული პირი, დასაწყობების ადგილიდან ხე-ტყის ტრანსპორტირების დაწყებამდე მიმართავს სსიპ ეროვნული სატყეო  სააგენტოს რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო  სვანეთის სამსახურს. 2. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მასზე გადაცემული  მერქნული რესურსით სარგებლობა განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად.  3. „ბეუკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ: ) მონაწილე არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში - არ განახორციელებს ბიჯის დადებას; ) გამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ელექტრონულ აუქციონზე თავის მიერ დასახელებულ თანხას. 4. მყიდველი (აუქციონში გამარჯვებული პირი) ვალდებულია თავადვე უზრუნველყოს მერქნული რესურსის სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვა. შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ სსიპ საქართველოს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2601-601, ან სსიპეროვნული სატყეო სააგენტოს" საკონტაქტო ნომრებზე: 275-39-50; 577 38 02 58.
მოკლე აღწერილობა4.24 კუბური მეტრი მერქნული რესურსი მრგვალი ხე-ტყე (მორი) I- ხარისხი , წიფელი დამზადებული. მერქნული რესურსი მოჭრილია 2020 წლის ოქტობრის და ნოემბრის თვეებში, განთავსებულია ღია ცის ქვეშ და განიცდის მეტეოროლოგიურ ზემოქმედებას.
პირობა

გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონში გამარჯვებიდან  10 კალენდარული დღის ვადაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე: ს.ს.ი.პ ეროვნული სატყეო სააგენტო (ს/კ 204  578  581) - ქ. თბილისი, მიმღების ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა, მიმღების დასახელება-ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ბანკის კოდი -TRESGE22, სახაზინო კოდი - 707367309 ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით გადაიხადოს მის მიერ ელექტრონულ აუქციონზე შეთავაზებული ფასი და ასევე,  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში უზრუნველყოს მერქნული რესურსის გატანა გამყიდველის ტერიტორიიდან. I- ხარისხის  1 კუბური მეტრის საწყისი ფასი შეადგენს 275 ლარს, მოცემულ ფასში შედის მოსაკრებელი და დღგ. ხე-ტყის (მორის) მსხვილი და წვრილი თავის დიამეტრის, სიგრძისა და ფირნიშის ნომრის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ დანართი N2-ს შესაბამისად(მიმაგრებული ფაილი).

აუქციონში მონაწილეს უფლება აქვს აუქციონზე გამოტანილი ქონების შესახებ მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია, ასევე ადგილზე გადაამოწმოს აუქციონზე გამოტანილი ქონების მდგომარეობა და ხარისხი. აღნიშნული უფლებით სარგებლობის მიუხედავად, ქონების ხარისხი ითვლება შეთანხმებულად და აუქციონის შედეგების გამოცხადების შემდეგ, აუქციონში გამარჯვებულს არ შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს აუქციონზე შეძენილი ქონების ხარისხის შესახებ.

,ბე“ უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ ა) მონაწილე არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში; ბ) გამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ელექტრონულ აუქციონზე თავის მიერ დასახელებულ თანხას.

;