ამობეჭდვის თარიღი: 24.06.2021 19:48:40
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არაშენდაში არსებული 989.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
განაცხადის #:383BV121
აუქციონის #: 383
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2021040572712
დაწყება/დასრულება: 05/04/2021 16:00 - 19/04/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 3000GEL
მიმდინარე ფასი : 10000 GEL
საწყისი ფასი: 10000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 500 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 995-322601601
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არაშენდაშიქვეყანასაქართველო
ქალაქიახმეტასაქმის ნომერი2021040572712
ბრძანების ნომერი1/1-1332საკადასტრო კოდი50.10.37.124
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი30საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIytKOeKDbpuuT44et[ct7xD5hy3X7uh9EXUY3yDNVWE
ტელეფონის ნომერი2601601ქონების ტიპიუძრავი ქონება
;
აღწერილობა
აღწერილობა

შენიშვნა:

  1. საპრივატიზებო ობიექტი მდებარეობს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა - თელავი - ბაკურციხის საავტომობილო გზის კმ13-ის მიმდებარედ, შესაბამისად საქართველოს კანონის ,,საავტომობილო გზების შესახებ“ 22-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სახის სამუშაოთა წარმოება უნდა განხორციელდეს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან შეთანხმებით.
  2. საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე გადის სს „სოკარის“ საკუთრებაში არსებული ხაზოვანი ნაგებობა (მილსადენი), შესაბამისად მყიდველმა   შეძენილ ობიექტზე სამუშაოების წარმოება უნდა განახორციელოს გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების დამტკიცების  თაობაზე‘’ საქართველოს  ეკონომიკური  განვითარების  მინისტრის 2010 წლის  14 აპრილის  N1-1/525 ბრძანებით განსაზღვრული  წესების და პირობების დაცვით.

ყურადღება!

  1. აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
  2. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია: ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,,ლიბერთი ბანკში”, ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით, ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.
  3. 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
  4. მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
  5. გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
  6. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).
  7. აუქციონის გამოცხადების შესახებ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ შესაბამისი ბრძანება იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.
  8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანების მე-4 მუხლის შესაბამისად კანონით დადგენილ ვადაში შესაბამისი ხელშეკრულების გაუფორმებლობის შემთხვევაში ელექტონულ აუქციონში გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

მოკლე აღწერილობა 

989.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

 
პირობა 
;