ამობეჭდვის თარიღი: 24.06.2021 19:32:30
კატეგორია: იჯარა(შენობა ნაგებობა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, გენერალ ა.აბაშიძის ქ. N51ა-ში მდებარე 698.2 კვ.მ შენობა-ნაგებობის და მასზე მიმაგრებული 2456 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 05.31.02.065), 2023 წლის 21 აპრილამდე ვადით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით განმეორებით, 20%-იანი ფასდაკლებით, უპირობო ელექტრონული აუქციონი
განაცხადის #:34BC121
აუქციონის #: 34
ლოტის #: 1
დაწყება/დასრულება: 02/04/2021 17:00 - 21/04/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 6100GEL
მიმდინარე ფასი : 24400 GEL
საწყისი ფასი: 24400 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 600 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
მისამართი: 6018 ქ.ბათუმი, კომახიძის ქ. N119
ტელეფონი: 995-422273510
თვისებები
ცხელი წყალი-ინტერნეტი-
პარკირება-გათბობა-
სართული1კვადრატულობა(მ²)698.20
ლიფტი-ბუხარი-
აივანი-ლოჯი-
TV-ქვეყანასაქართველო
ქალაქიბათუმიქუჩა(დასახელება/ნომერი)ა.აბაშიძის ქ. N51ა
ბრძანების ნომერი01-01-3/165წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
ტელეფონი-მიწის ფართობი(მ²)2456.00
შენობის ფართობი(მ²)698.20საკადასტრო კოდი05.31.02.065
გუგლის კოორდინატებიhttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1hVcRNo3zIM.kVq0DMFx09Sc&usp=sharingRs რუკის მხარდაჭერა-
შენობის პროექტიარასტანდარტულიშენობის მდგომარეობაშავი კარკასი
სათავსო-საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა735
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFgVq[BnYl3svviyywbiwLpXhu9]jWZjrzIVRMv5xS0B
სარგებლობაში გადაცემის ვადა2023 წლის 21 აპრილამდეზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი0422273510
;
აღწერილობა
აღწერილობა

ყურადღება:  თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები რომლებმაც გადაიხადეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

მოკლე აღწერილობა

2456 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი მასზე განლაგებული 698.2 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ  05.31.02.065)

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონზე 577 90 60 23 ია ზაქარაძე

შენიშვნა: ქონება გაცემული იყო იჯარით, დღეის მდგომარეობით დაკავებულია მე-3 პირის მიერ, ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე.

პირობა

სარგებლობის მოქმედების ვადა 2023 წლის 21 აპრილამდე;

სარგებლობის საფასურის გადახდა განხორციელდეს აუქციონის დასრულებიდან,კალენდარული წლის განმავლობაში თანაბარწილად, ყოველ მესამე თვეს.

წლიური საწყისი სარგებლობის საფასური 24 400 ლარი;

მოიჯარეს წარმოეშვება ვალდებულება, ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე სამინისტროს შეტყობინების დღიდან ერთ თვეში გამოათავისუფლოს საიჯარო ქონება. ქონებაზე გაწეული ხარჯები არ ანაზღაურდება.  

საუკეთესო წინადადების გამოვლენის კრიტერიუმად განისაზღვროს: მაქსიმალური სარგებლობის საფასურის დაფიქსირება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებული საწყის სარგებლობის საფასურს დამატებული არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობა (ქონების იჯარით სარგებლობაში გადაცემულად ითვლება ელექტრონულ აუქციონში საბოლოო თანხის შემომთავაზებელ მონაწილეზე).

აუქციონის ჩატარების პირობები: იხილეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2011 წლის 5 მაისის N103  ბრძანებით დამტკიცებული ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესი’’

;