ამობეჭდვის თარიღი: 10.05.2021 02:01:48
კატეგორია: სხვა სატრანსპორტო საშუალება
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალება - კუბანის მარკის.
განაცხადის #:102669OQK69659721
აუქციონის #: 102669
ლოტის #: 696597
დაწყება/დასრულება: 15/03/2021 12:00 - 26/03/2021 13:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 33 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 126.00GEL
დასრულების დრო: 26.03.2021 13:00:00
გაყიდვის ფასი : 1806.0000 GEL
საწყისი ფასი: 420.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 42.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: მცხეთის რაიონი / ქ.მცხეთა ანტიოქიის ქ. N7
ტელეფონი: 995-2512308
თვისებები
ბრძანების ნომერიბ.34-342105712, 26.02.2021წ.მდგომარეობაცუდი
ქვეყანასაქართველოქალაქიმცხეთა
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ.N7, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტოსადგომზეგადახდის პერიოდი30
ტელეფონის ნომერი593730124
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალება - კუბანის მარკის, ფერი-თეთრი, გამოშვების წელი 1988.                                                 

მოძრავი ქონება ფიზიკურად და მორალურად სრულად ამორტიზირებულია. აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალება მოხსნილია  შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში აღრიცხვიდან  (დანართი ფაილის სახით).

პირობა
აღწერილობა

ყურადღება!

1. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601.

2. აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

3. უქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულებას ხელი მოაწეროს, აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღისა.

4. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

;