ამობეჭდვის თარიღი: 10.05.2021 02:22:59
კატეგორია: ბინა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქ. თბილისი, ბინა
განაცხადის #:82421AF4713721
აუქციონის #: 82421
ლოტის #: 47137
საქმის ნომერი: A20089331
დაწყება/დასრულება: 02/03/2021 17:00 - 10/03/2021 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 5090.00GEL
დასრულების დრო: 10.03.2021 17:00:00
გაყიდვის ფასი : 10180.0000 GEL
საწყისი ფასი: 5090.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 5090.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 971-2749649
თვისებები
კვადრატულობა(მ²)62.00ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მასივი ვარკეთილი-3, მიკრო/რაიონი 1, კორპუსი 24ა, ბინა N27
კონდიციონერი-საქმის ნომერიA20089331
მიწის ფართობი(მ²)0შენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი01.19.39.029.009.01.027Rs რუკის მხარდაჭერა-
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-ტელეფონი-
ინტერნეტი-პარკირება-
ლიფტი-ბუხარი-
ავეჯი-ჭერის სიმაღლე0
აივანი-ლოჯი-
TV-ცხელი წყალი-
გათბობა-სათავსო-
მ²-ის ფასი0გადახდის პერიოდი10
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23შეფასების თანხა101800.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია ბინა, რომელიც განთავსებულია ძველ აშენებულ 9 სართულიან კორპუსში. სარეალიზაციო ქონების ინტერიერის დათვალიერება და დასურათება ვერ მოხერხდა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, ბინა N27-ის ფართი შეადგენს: 62.00 კვ.მ-ს.

ქონება შეფასდა საბაზრო ღირებულებით, გარდამავალი ვალდებულების გათვალისწინების გარეშე, ვინაიდან შემფასებლის მიერ ვერ დადგინდა გარდამავალი ვალდებულების ზუსტი ოდენობა.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
მოკლე აღწერილობაქ. თბილისი, ბინა
პირობა1. სარეალიზაციო ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება - ერთი რიგის სამი იპოთეკა:გარდამავალი უფლების ღირებულებაა: სესხის ძირითადი თანხა 57 000 ლარი. სესხი სარგებლიანია. სარგებელი სესხისათვის განისაზღვრება სესხის ძირითად თანხაზე ყოველთვიური 2.5 % - ის დარიცხვით. ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში სესხის და/ან მასზე დარიცხული სარგებლის გადაუხდელობის ან გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში სესხს დაერიცხება საურავი/პირგასამტეხლო ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის გადაუხდელი თანხის 0.15 % - ის ოდენობით. სესხის გაცემის ვადა - 6 (ექვსი) თვე. ვალდებულების შესრულების დრო: 2018 წლის 10 მაისი , თანახმად 2017 წლის 10 ნოემბრის №171318622 სესხი და იპოთეკის ხელშეკრულებისა.2. სარეალიზაციო ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება - იპოთეკა:გარდამავალი უფლების ღირებულებაა: სესხის ძირითადი თანხა 12 000 ლარი. სესხი სარგებლიანია. სარგებელი სესხისათვის განისაზღვრება სესხის ძირითად თანხაზე ყოველთვიური 2.5 % - ის დარიცხვით. ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში სესხის და/ან მასზე დარიცხული სარგებლის გადაუხდელობის ან გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში სესხს დაერიცხება საურავი/პირგასამტეხლო ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის გადაუხდელი თანხის 0.15 % - ის ოდენობით. სესხის გაცემის ვადა - 6 (ექვსი) თვე. ვალდებულების შესრულების დრო: 2018 წლის 29 ივნისს , თანახმად 2017 წლის 29 დეკემბრის №171511124 სესხი და იპოთეკის ხელშეკრულებისა.
;