ამობეჭდვის თარიღი: 23.01.2021 05:01:09
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:საჩხერის რაიონი, 1/2 წილი სასოფლო მიწიდან და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობებიდან
განაცხადის #:76207AS4413320
აუქციონის #: 76207
ლოტის #: 44133
საქმის ნომერი: A19005650
დაწყება/დასრულება: 19/05/2020 16:00 - 27/05/2020 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2000.00GEL
მიმდინარე ფასი : 2000.00 GEL
საწყისი ფასი: 2000.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2000.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. სააუქციონო მომსახურება კერძო აღმასრულებლისათვის.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)საჩხერის რაიონი, სოფელი მერჯევისაქმის ნომერიA19005650
ქვეყანასაქართველოქალაქისაჩხერე
რაოდენობა0მიწის ფართობი(მ²)0
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი35.08.48.007
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
გადახდის პერიოდი10საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
შეფასების თანხა40000.00
;
აღწერილობა
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია 1/2 წილი სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობებიდან. უძრავი ქონება წარმოადგენს ორსართულიან შენობა-ნაგებობას, კერძო სახლს. გარე პერიმეტრში ღიობებში ჩასმული არის მეტალოპლასტმასი, აღნიშნული უძრავი ქონების შიდა ინტერიერის დათვალიერება დასურათება ვერ მოხერხდა. საჯარო რეესტრის მონაცემების თანახმად, მთლიანი უძრავი ქონების მახასიათებლებია: ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო); დაზუსტებული ფართობი: 1121.00 კვ.მ; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 საერთო ფართობი: 125.62 კვ.მ; N2 მშენებარე შენობა-ნაგებობა.
--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
პირობასაქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.ყურადღება!!! სარეალიზაციო უძრავ ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება: საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა. სსიპ შემოსავლების სამსახურის 13.03.2020 წლის N21-11/31801 წერილის თანახმად, შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ტექნოლოგიური ბაზის მონაცემების მიხედვით უძრავ ქონებაზე რეგისტრირებული სალდირებული საგადასახადო დავალიანება 12.03.2020 წლის მდგომარეობით შეადგენს 158.57 ლარს.
;