ამობეჭდვის თარიღი: 25.09.2020 11:54:07
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:რაიონი ბოლნისი, სოფელი რატევანი-სასოფლო მიწა საცხოვრებელი სახლით
განაცხადის #:72722AF4231419
აუქციონის #: 72722
ლოტის #: 42314
საქმის ნომერი: A17113648, A15095450, A18182782
დაწყება/დასრულება: 22/11/2019 16:00 - 02/12/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2500.00GEL
მიმდინარე ფასი : 37500.00 GEL
საწყისი ფასი: 37500.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 500.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 971-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიბოლნისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რაიონი ბოლნისი, სოფელი რატევანიშეფასების თანხა50000.00
გადახდის პერიოდი10საქმის ნომერიA17113648, A15095450, A18182782
რაოდენობა0წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)0შენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი80.09.62.389Rs რუკის მხარდაჭერა-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობაყურადღება! საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (საკარმიდამო) და მასზედ განთავსებული შენობა-ნაგებობანი, მდებარე რაიონი ბოლნისი, სოფელი რატევანი. შენობა N1: შენობა N2; შენობა N3 ; სხვა ფართი: ნაგებობა N1 წარმოადგენს ორსართულიან საცხოვრებელ სახლს, რომელიც
გადახურულია ე.წ. ,,შიფერით“. შენობა N2 და N3 წარმოადგენს დამხმარე ნაგებობებს. მიწის ნაკვეთსა და შესაბამისად შენობა ნაგებობებში შესვლა დათვალიერება და დასურათება ვერ მოხერხდა, ასევე ვერ მოხერხდა შენობა-ნაგებობების დათვალიერება. მიწის ნაკვეთზე აღმოცენებულია მცენარეები და
მოწყობილია ტალავერი. ობიექტის კომუნიკაციებით უზრუნველყოფის საკითხი დაუდგენელია. საჯარო რეესტრის მდგომარეობით მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული ფართი:2730.00 კვ.მ. შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: შენობა N1; შენობა N2; შენობა N3. სხვა ფართი: შენობა N1 საერთო ფართით- 179.3 კვ.მ; შენობა N2 საერთო ფართით- 43.20 კვ.მ; შენობა N3 საერთო ფართით- 4.7 კვ.მ.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;