ამობეჭდვის თარიღი: 28.09.2020 13:22:15
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:რაიონი საგარეჯო, სოფელი ლამბალო, სასოფლო მიწა საცხოვრებელი სახლით
განაცხადის #:72702AS4225019
აუქციონის #: 72702
ლოტის #: 42250
საქმის ნომერი: A18018106
დაწყება/დასრულება: 22/11/2019 17:00 - 02/12/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2300.00GEL
მიმდინარე ფასი : 34500.00 GEL
საწყისი ფასი: 34500.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 460.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. სააუქციონო მომსახურება კერძო აღმასრულებლისათვის.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქისაგარეჯო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რაიონი საგარეჯო, სოფელი ლამბალოშეფასების თანხა46000.00
გადახდის პერიოდი10საქმის ნომერიA18018106
რაოდენობა0წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)0შენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი55.21.51.133Rs რუკის მხარდაჭერა-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობაყურადღება!!! საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. ყურადღება!!! სარეალიზაციო ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება - იპოთეკა. იპოთეკარი სს საქართველოს ბანკი (204378869). საგანი: ფართი 1953 კვ.მ. N01/2 საცხოვრებელი გაშენების ფართი 114 კვ.მ.საფუძველი: იპოთეკის ხელშეკრულება NCAH000029666, დამოწმების თარიღი:11/11/2013.იპოთეკარის 2019 წლის 22 ივლისის #06/8583 წერილის თანახმად, 11/11/2013 წლის NCAH000029666, იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულება შეადგენს4 8222.20 ლარს (ძირი 40000 ლარი,პროცენტი 3361.64 ლარი, პირგასამტეხლო1250.70 ლარი, საკომისიო 3609.86 ლარი).გარდა მითითებული ვალდებულებისა სს საქართველოს ბანკის მიერ მაილ ალხანოვის (36001024360) მიმართ აღძრულ სარჩელზე გადახდილია სახელმწიფო ბაჟის სახით 1446.67 ლარი და სარჩელის უზრუნველყოფის სახელმწიფო ბაჟი 50 ლარი.
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების მქონე მიწის ნაკვეთი და მასზე მდგომი ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, მდებარე: რაიონი საგარეჯო, სოფელი ლამბალო. სახლი დახურულია თუნუქით, ნაგებია ქვითა და აგურით. სახლის შიგნიდან დათვალიერება, აღწერა და დასურათება ვერ მოხერხდა. სართულები ერთმანეთს უკავშირდება გარე კიბით. ეზოში განთავსებულია დამხმარე ნაგებობები. ეზო შემოღობილია და აქვს ჭიშკარი. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემით სარეალიზაციო მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული ფართობია: 1953.00 კვ.მ., შენობა -ნაგებობის ჩამონათვალი:N01/2 საცხოვრებელი გაშენების ფართი 114 კვ.მ.
--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;