ამობეჭდვის თარიღი: 15.07.2020 9:00:23
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:არასასოფლო მიწა და არასაცხოვრებელი შენობა ზუგდიდის რაიონში
განაცხადის #:71751AS4194819
აუქციონის #: 71751
ლოტის #: 41948
საქმის ნომერი: A18132393, A13059017
დაწყება/დასრულება: 06/11/2019 16:00 - 14/11/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 4 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2200.00GEL
დასრულების დრო: 14.11.2019 16:00:00
გაყიდვის ფასი : 11000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 2200.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 2200.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. სააუქციონო მომსახურება კერძო აღმასრულებლისათვის.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიზუგდიდი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რაიონი ზუგდიდი, სოფელი დარჩელიშეფასების თანხა44000.00
გადახდის პერიოდი10საქმის ნომერიA18132393, A13059017
რაოდენობა0წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)609.00შენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი43.25.42.001Rs რუკის მხარდაჭერა-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობასარეალიზაციო ქონების 2/3 წილის შესყიდვის ფასი მოიცავს დღგ-ს.
აღწერილობაობიექტი წარმოადგენს არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მქონე მიწის ნაკვეთს და მასზე მდგომ ერთსართულიან არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობას. მიწის ნაკვეთზე მოწყობილია ბენზინ გასამართი სადგური, რომელიც აღჭურვილია 5 და 6 ტონიანი საწვავის ავზებით. ნაკვეთზე გაშენებულია სხვადასხვა ჯიშის მცენარეული ნარგავები.
საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით
ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
დაზუსტებული ფართობი: 609.00 კვ.მ.
შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1-განაშენიანების ფართი 32.34კვ.მ
(აღნიშნული ქონების 2/3 წილი არ არის განთავისუფლებული დღგ-ს გადახდისგან, ხოლო 1/3 წილი განთავისუფლებულია)

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;