ამობეჭდვის თარიღი: 15.07.2020 9:22:17
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქალაქი ქუთაისი, თანასაკუთრებაში არსებული მიწა და სახლი
განაცხადის #:72210AS4185819
აუქციონის #: 72210
ლოტის #: 41858
საქმის ნომერი: A19133840
დაწყება/დასრულება: 05/11/2019 16:00 - 13/11/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 29 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 2650.00GEL
დასრულების დრო: 13.11.2019 16:00:00
გაყიდვის ფასი : 55120.0000 GEL
საწყისი ფასი: 39750.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 530.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. სააუქციონო მომსახურება კერძო აღმასრულებლისათვის.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი ქუთაისი, ქუჩა ჯანელიძე N 42, შენობა N1 - 141.99 კვ.მ.; N3 დამხმარე ნაგებობა - 2.44 კვ.მ.
შეფასების თანხა53000.00გადახდის პერიოდი10
საქმის ნომერიA19133840რაოდენობა0
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)0
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი03.04.31.210
Rs რუკის მხარდაჭერა-საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობაყურადღება!!! სარეალიზაციო ქონებაზე რეგისტრირებულია გარდამავალი უფლება – იპოთეკა. საფუძველი იპოთეკის ხელშეკრულება N CAH000050221, დამოწმების თარიღი 25/04/2014. იპოთეკარის 04.11.2019 წლის განცხადების მიხედვით აღნიშნული იპოთეკიდან გამომდინარე მოთხოვნა არ გააჩნიათ.
აღწერილობასარეალიზაციოდ წარმოდგენილია თანასაკუთრებაში არსებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთვასებული შენობა - ნაგებობა №1 ფართით 141.99 კვ.მ და №3 დამხმარე ნაგებობა ფართით 2.44 კვ.მ. მდებარე: ქ.ქუთაისი, ქუჩა ჯანელიძე, №42. სახლი არის ორსართულიანი და საჭიროებს სარემონტო სამუშაოებს.
საჯარო რეესტრის მონაცემებით ნაკვეთის საკუთრების ტიპია თანასაკუთრება, ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო, დაზუსტებული ფართობი: 646.00 კვ.მ., ნაკვეთის წინა ნომერი: 03.04.06.222; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 - N3, საიდანაც რეალიზაციას ექვემდებარება შენობა N1 - 141.99 კვ.მ.; N3 დამხმარე ნაგებობა - 2.44 კვ.მ. მის წილ მიწის ნაკვეთთან ერთად.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;