ამობეჭდვის თარიღი: 12.07.2020 0:25:53
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:საგარეჯო, მიწის ნაკვეთი შენობით
განაცხადის #:71733AF4181019
აუქციონის #: 71733
ლოტის #: 41810
საქმის ნომერი: A19024281
დაწყება/დასრულება: 04/11/2019 16:00 - 12/11/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 4150.00GEL
მიმდინარე ფასი : 4150.00 GEL
საწყისი ფასი: 4150.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 4150.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქისაგარეჯო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი საგარეჯო, ქუჩა ქურდიანი, #24შეფასების თანხა83000.00
გადახდის პერიოდი10საქმის ნომერიA19024281
რაოდენობა0წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)0შენობის ფართობი(მ²)0
საკადასტრო კოდი55.12.51.174Rs რუკის მხარდაჭერა-
საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობასაქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.
აღწერილობასარეალიზაციო უძრავ ქონებას წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (588.00 კვ.მ) და მასზე განთავსებული ორ სართულიანი შენობა-ნაგებობა, საცხოვრებელი სახლი. ობიექტზე შესვლა, დათვალიერება და დასურათება ვერ განხორციელდა. საჯარო რეესტრის ამონაწერის მონაცემების მიხედვით სარეალიზაციო უძრავი ქონების მახასიათებლებია: ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო), დაზუსტებული ფართობი: 588.00 კვ.მ; შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი: N01/2 საცხოვრეებლი გაშენების ფართი 144.4 კვ.მ. 2019 წლის 24 მაისის N39155 შეფასების დასკვნის თანახმად გაუმჯობესებების ფართობი: 288.8 კვ.მ.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;