ამობეჭდვის თარიღი: 15.07.2020 8:52:08
კატეგორია: იჯარა (მიწა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სსიპ ქალაქ ქუთაისის N38 საჯარო სკოლის 3003.89კვ.მ ფართი
განაცხადის #:32652CHX63326819
აუქციონის #: 32652
ლოტის #: 633268
დაწყება/დასრულება: 04/11/2019 09:00 - 09/11/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 300GEL
დასრულების დრო: 09.11.2019 16:00:00
გაყიდვის ფასი : 1820.0000 GEL
საწყისი ფასი: 1810.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 10.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ქალაქ ქუთაისის N38 საჯარო სკოლა
მისამართი: ქ.ქუთაისში / სულხან-საბას 47ა
ტელეფონი: 995-291325
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიქუთაისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)სულხან-საბას ქ. N47ატელეფონის ნომერი577277538
კვადრატულობა(მ²)3003.89Rs რუკის მხარდაჭერა-
ბუნებრივი გაზი-ელექტრო მომარაგება-
წყალი და კანალიზაცია-სარგებლობაში გადაცემის ვადა1წელი
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი - ალექსანდრე კერესელიძე

577 27 75 38

პირობა

1.იჯარით გაიცემა 3003.89  კვ. ფართი;

2. ფართი იჯარით გაიცემა ერთი წლის ვადით;

3.საწყისი ფასი ჯამურად შეადგენს 1 წლის საიჯარო გადასახდს;

4.ფართი იჯარით გაიცემა დღიურად,სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ, 14:00სთ-დან 20:00 სთ-ის ჩათვლითასევე, შაბათ-კვირას.

5.მოიჯარე ვალდებულია გაუფრთხილდეს ფართს,დაიცვას ჰიგიენურიხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმებიმისმა საქმიანობამ არ უნდა შეაფერხოს სასწავლო პროცესი;

6.სსიპ " სახელმწიფოს ეროვნული სააგენტოსწერილობითი მოთხოვნიდან არა უმეტეს 2(ორიკვირის ვადაში გაუქმებულ იქნება მოიჯარესთან გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულება;

7.გამარჯვებულ პირს  შეტანილი ბე ეთვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლობაში  გადაცემის საფასურის ოდენობაში საბოლოო ანგარიშსწორებისას;

8."მეიჯარეს უფლება აქვს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მოთხოვნის საფუძვეზე ცალმხრივად შეწყვიტოს  ხელშეკრულება თუ ირღვევა ბავშვთა  უსაფრთხოებასთანდაკავშირებული რეგულაციები."

9.თუ სახელმწიფო ქონების  სარგებლობის  უფლების მიღებით დაინტერესებულმა პირმა არ უზრუნველყო  აუქციონის მონაწილე დარეგისტრირებამაგრამ ამის მიუხედავად ელექტრონული აუქციონიშედგაწარდგენილი საგარანტიო თანხა უბრუნდება დაინტერესებულ პირს;

10.თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზითრომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაშიელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერწარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო  გარანტიის/ბეს თანხა სრულად ირიცხება სკოლის ბიუჯეტში;

11.ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უირობო  და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის ბეს თანხა სრულად ირიცხება სკოლის ბიუჯეტშითუ ელექტრონულაუქცონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა;

12.სარგებლობაში  გადაცემის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ აუქციონში მონაწილეობის  წესის/პირობების შეცვლისას აუქციონში მონაწილეს მისი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე უბრუნდება ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია თუ შეცვლილი წესით ან/და პირობებით აღარ სურს აუქციონში მონაწილეობა.

13.თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება სკოლის ბიუჯეტში.

14.აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აღწერილობაიჯარით გაიცემა სსიპ ქალაქ ქუთაისის N38 საჯარო სკოლის 3003.89.კვ. ფართი გარე სპორტული მოედანი.(ინვენტარის გარეშე) ნებადართული საქმიანობის ნუსხით გათვალისწინებული საქმიანობის განსახორციელებლად.(იხ. მიმაგრებულ ფაილებში)
;