ამობეჭდვის თარიღი: 07.07.2020 12:53:48
კატეგორია: არასასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ხულოს მუნიციპალიტეტის კურორტ ბეშუმში (კურორტი გოდერძის ტერიტორია) მდებარე 344 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 52,37 კვ.მ შენობა-ნაგებობის (ს/კ 23.14.36.392), პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ
განაცხადის #:38BC119
აუქციონის #: 38
ლოტის #: 1
დაწყება/დასრულება: 28/10/2019 17:00 - 12/11/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 39 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 5000GEL
დასრულების დრო: 12.11.2019 17:04:00
გაყიდვის ფასი : 39500.0000 GEL
საწყისი ფასი: 20000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 500.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
მისამართი: 6018 ქ.ბათუმი, კომახიძის ქ. N119
ტელეფონი: 995-422273510
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიხულო
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ხულოს მუნიციპალიტეტი, კურორტი ბეშუმი (კურორტი გოდერძის ტერიტორია)გადახდის პერიოდი30
ბრძანების ნომერი01-01-3/364ზომის ერთეულიკვადრატული მეტრი
ტელეფონის ნომერი0422273510წყალი და კანალიზაცია-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
მიწის ფართობი(მ²)344შენობის ფართობი(მ²)52.37
საკადასტრო კოდი23.14.36.392გუგლის კოორდინატებიhttps://drive.google.com/open?id=1uIp-zm2248gE6R3QZcIVe3K_EF5MouH1&usp=sharing
Rs რუკის მხარდაჭერა-ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
საკადასტრო რუკაhttps://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFKBFuGNZJJFDZHlfELdsWhYkdbVn[oq7sZ4qyDG7esUსაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა61
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

344 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 52,37 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 23.14.36.392).

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონზე 577 90 60 23 ია ზაქარაძე

პირობა

ა. საპრივატიზებო საფასურის გადახდა განხორციელდეს აუქციონის დასრულებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში; 
ბ. საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტის (საპირფარეშო) არაუგვიანეს 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ამოქმედება;
გ. საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტის (საპირფარეშო) ამოქმედებიდან პროფილის არანაკლებ 20 წლის ვადით შენარჩუნება და მოვლა-პატრონობა. 
დ. აღნიშნულ საკადასტრო ერთეულზე (23.14.36.392) არანაკლებ 10 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემა, სამინისტროს მოთხოვნიდან არანაკლებ 20 წლის ვადით.

საუკეთესოწინადადებისგამოვლენისკრიტერიუმადგანისაზღვროს:  მაქსიმალური გასაყიდი ფასის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საპრივატიზებო საფასურს დამატებული არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობა (ქონება ითვლება პრივატიზირებულად  ელექტრონულ აუქციონში საბოლოო თანხის შემომთავაზებელ მონაწილეზე).

აუქციონის ჩატარების პირობები: იხილეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 2011 წლის 5 მაისის N103  ბრძანებით დამტკიცებული ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესი’’

აღწერილობა

ყურადღება:  თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები რომლებმაც გადაიხადეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბეს თანხა ან/და წარმოადგინეს უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.

;