ამობეჭდვის თარიღი: 07.07.2020 14:34:20
კატეგორია: სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მისაბმელი აგრეგატები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სათესი მარცვლეულის - მწარმოებელი AGROMASTER, მოდელი BM24, შასის ნომერი 14424
განაცხადის #:69185HPJ63101519
აუქციონის #: 69185
ლოტის #: 631015
რაოდენობა: 1
დაწყება/დასრულება: 28/10/2019 17:00 - 11/11/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 130.84GEL
მიმდინარე ფასი : 1308.40 GEL
საწყისი ფასი: 1308.40 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 500 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ზემო ალექსეევკა, ნაკვ. N002/027
ტელეფონი: 995-0322305721(257)
თვისებები
ტელეფონის ნომერი597221222ფასი ფასდაკლებამდე3271
გადახდის პერიოდი15საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
ქვეყანასაქართველოქალაქიმარნეული
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მარნეულისპეც ტექნიკის მწარმოებელიAGROMASTER
ვინ კოდი14424განბაჟებული-
მარჯვენა საჭე-ტურბო-
ABS-ელექტრო შუშები-
კლიმატკონტროლი-დისკები-
ლუქი-ბორტკომპიუტერი-
სიგნალიზაცია-პარკინგკონტროლი-
კონდიციონერი-ტყავის სალონი-
ნავიგაცია-ცენტრალური საკეტი-
სავარძლების გათბობა-ჰიდრავლიკა-
რაოდენობა1
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

სავარაუდო დაზიანება: მრავლობითი დაზიანება, განკომპლექტებული (აქტივს შეიძლება აღმოაჩნდეს დამატებითი ნაკლი/დაზიანებები).

*გთხოვთ, აუქციონში მონაწილეობის მიღებამდე, მოცემული აქტივი იხილოთ მითითებულ მისამართზე (აქტივზე არ ვრცელდება გარანტია)!

პირობა

აუქციონი მიმდინარეობს 60%-ანი ფასდაკლებით.

გასხვისების პირობა: 

1. აუქციონში მონაწილე პირი ვალდებულია გადაიხადოს საგარანტიო თანხა (ბე) აქტივის საწყისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით ან ამავე თანხაზე წარმოადგინოს უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 10 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ნასყიდობის საფასურის სრულად გადახდის ბოლო ვადას; 
2. გამარჯვებული ვალდებულია სრულად გადაიხადოს ქონების ნასყიდობის ღირებულება აუქციონის დასრულებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში; 
3. გამარჯვების შემთხვევაში გადახდილი საგარანტიო თანხა (ბე) ჩაითვლება გადახდილ ავანსად;
4. პირს, რომელიც ვერ გაიმარჯვებს აუქციონში, ავტომატურად დაუბრუნდება მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა (ბე);  
5. აქტივზე საკუთრების უფლების გადაცემა დადასტურდება მხარეთა მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერით; 
6. აქტივს რომელიც ექვემდებარება შსს-ს მომსახურების სააგენტოში რეგისტრაციას, აქვს უფლებრივი შეზღუდვა, რაც გულისხმობს ქონების საქართველოს ფარგლებს გარეთ გატანის აკრძალვას მისი შეძენიდან 3  წლის განმავლობაში (აქტივის გადაფორმების ხარჯებს ფარავს მყიდველი); 
7. აუქციონის შედეგები უქმდება თუ: ა) აუქციონში გამარჯვებულმა განსაზღვრულ ვადაში სრულად არ გადაიხადა ნასყიდობის საფასური; ბ) აუქციონში გამარჯვებულმა უარი განაცხადა ნასყიდობის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე; აღნიშნულ შემთხვევებში აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს თანხა ირიცხება კომპანიის ანგარიშზე.
8. აუქციონში მონაწილის მიერ ბიჯის არ გაკეთების შემთხვევაში, წარმოდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბე-ს თანხა ირიცხება კომპანიის ანგარიშზე.

აღწერილობა

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

დაინტერესებული სეგმენტის მაქსიმალური ჩართულობის მიზნით  "სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია"  ბანკებთან და სალიზინგო კომპანიებთან ერთად გთავაზობთ ე.წ. „უპროცენტო ლიზინგის“ პროდუქტს სპეციალური პირობებით: 

ვადა  - არანაკლებ 6 და არაუმეტეს 36 თვისა, ხოლო ლიზინგის მიმღების თანამონაწილეობა - კომპანიის აქტივის სარეალიზაციო ღირებულების 20%, 25%, 30% და 40%.* შენიშვნა: ამასთან, იმ აქტივებზე რომელთა ელექტრონულ აუქციონზე განთავსება მოხდება 40% და მეტი ფასდაკლებით, კომპანიის მხრიდან ბანკისათვის/სალიზინგო კომპანიისათვის დამატებით აღარ განხორციელდება ფასდათმობა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
 "TBC ლიზინგი" - 551 71 06 02 ზურაბ იშხნელი;  "საქართველოს სალიზინგო კომპანია" -  599 68 77 28 დავით გოგოლაძე.

 ასევე, შესაძლებელია ისარგებლოთ "შეღავათიანი აგროკრედიტით" / "შეღავათიანი აგროლიზინგით" 

   სამინისტროს ცხელი ხაზი: 1501 ან/და გადადით ბმულზე:
    აგროკრედიტი:  http://apma.ge/projects/read/agro_credit/69:child
    აგროლიზინგი:  http://apma.ge/projects/read/agro_credit/70:child

განმკარგავი ორგანიზაცია: შპს "სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია" -   597 42 47 42 ლაშა ჯიბლაძე; 597 22 12 22 თენგიზ ცარციძე.
კონკრეტული აქტივის დათვალიერება შესაძლებელია მითითებულ მისამართზე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით (სამუშაო საათები 10:00დან 17:00მდე).

;