ამობეჭდვის თარიღი: 22.10.2020 00:35:39
კატეგორია: სასმელი
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ღვინის ახალგაზრდა საბრენდე სპირტი (ღვინის დისტილატი) აბსოლუტური ალკოჰოლი
განაცხადის #:39462DFM62916819
აუქციონის #: 39462
ლოტის #: 629168
რაოდენობა: 100000
დაწყება/დასრულება: 10/10/2019 12:00 - 17/10/2019 12:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 90000GEL
მიმდინარე ფასი : 900000 GEL
საწყისი ფასი: 900000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1000 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სს აკურა
მისამართი: საქართველო, თელავი, სოფ. აკურა
ტელეფონი: 995-577012036
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქითელავი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)თელავი, სოფ. აკურაგადახდის პერიოდი30
ზომის ერთეულილიტრიტელეფონის ნომერი577080422 პაატა ჭავჭანიძე 551134422 ალექსანდრე სტეფნაძე;
რაოდენობა100000მწარმოებელისს აკურა
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

იყიდება აბსოლუტური ალკოჰოლის შემცველი ღვინის ახალგაზრდა საბრენდე სპირტი 100000 ლიტრი,(სპირტის შემცველობა 67,0-75-0%-მდე).

პირობა

1.                   ბეს თანხა მყიდველს ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას;

2.                   აუქციონის ჩატარებიდან 5  კალენდარული დღის ვადაში სს „აკურასა“ და გამარჯვებულს შორის იდება ნასყიდობის ხელშეკრულება. ამასთან, დადგენილ ვადაში ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ქონების განმკარგავ ორგანოში გამოუცხადებლობა მიიჩნევა ხელშეკრულების გაფორმებაზე უარად;

3.                   აუქციონში გამარჯვებულმა გასაყიდი ქონების საბოლოო საფასური უნდა გადაიხადოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში;

4.                   გასაყიდი ნივთის გატანა უნდა მოხდეს მყიდველის მიერ ვაჭრობის შედეგად დადგენილი საბოლოო ფასის სრულად გადახდის შემდეგ, მისამართიდან - საქართველო, ქ. თელავი, სოფ. აკურა ( სს „აკურა“,  ს.კ. 231165583)

გასაყიდი ნივთის გატანამდე (მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე) მყიდველმა უნდა გადაიხადოს შესაბამისი თანხა სს „აკურას“ ანგარიშზე,  დასაშვებია გასაყიდი ნივთის ეტაპობრივი გატანა და ანგარიშსწორება.

 
 

აღწერილობა

დამატებითი პირობები იხილეთ მიბმული ფაილის სახით და დაგვიკავშირდით: 577080422 პაატა ჭავჭანიძე, 551134422 ალექსანდრე სტეფნაძე;  

;