ამობეჭდვის თარიღი: 28.05.2020 22:50:42
კატეგორია: სპეც ტექტიკა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:MERCEDES BENZ 1622
განაცხადის #:29193BVA62839419
აუქციონის #: 29193
ლოტის #: 628394
დაწყება/დასრულება: 08/10/2019 15:00 - 22/10/2019 15:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 339.66GEL
მიმდინარე ფასი : 1698.30 GEL
საწყისი ფასი: 1698.30 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 169.83 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: ქ.ფოთში / დ.აღმაშენებლის ქ. 12
ტელეფონი: 995-0493221359
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ვიქტორ კრატასიუკის ქუჩა N82
შეფასების თანხა3330ქალაქიფოთი
ტელეფონის ნომერი0493221359გადახდის პერიოდი15
მწარმოებელიMercedes Benzმდგომარეობაცუდი
ავტომობილის ტიპიაირჩიეთკონდიციონერი-
ტყავის სალონი-ნავიგაცია-
ცენტრალური საკეტი-სავარძლების გათბობა-
ჰიდრავლიკა-ბრძანების ნომერი04/1458
გამოშვების წელი1986განბაჟებული+
მარჯვენა საჭე-ტურბო-
ABS-ელექტრო შუშები-
კლიმატკონტროლი-დისკები-
ლუქი-ბორტკომპიუტერი-
სიგნალიზაცია-პარკინგკონტროლი-
;
აღწერილობა
პირობა

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში ფორმდება მუნიციპალიტეტისა ქონების მმართველსა და მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება.

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულება.

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულ პირს გადახდილი ,,ბე" ეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

ყურადღება!

აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით.

ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის მიერ გადახდილი ,,ბე" სრულად ირიცხება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, თუ: 

1.ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ნასყიდობის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა.

2.ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონატორის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, სრულად არ გადაიხადა მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულება.

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია დაფაროს სატრანსპორტო საშუალების გადაფორმებასთან/ჩამოწერასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი.

შენიშვნა!

ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია სატრანსპორტო საშუალების გადაფორმებამდე/ჩამოწერამდე სრულად დაფაროს სატრანსპორტო საშუალებაზე დარიცხული ჯარიმები, საურავები და სხვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 0493 22-13-59.

აღწერილობა

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622, სარეგისტრაციო ნომრით UBU 584, ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის N CV0187874.

საპრივატიზებო მოძრავი ქონების შემძენი შეიძლება იყოს ფიზიკური ან იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მონაწილეობის წილი 25 პროცენტზე ნაკლებია.

;