ამობეჭდვის თარიღი: 12.07.2020 20:42:15
კატეგორია: იჯარა(შენობა ნაგებობა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სსიპ გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ ვანის N2 საჯარო სკოლა
განაცხადის #:86929LGM62761319
აუქციონის #: 86929
ლოტის #: 627613
დაწყება/დასრულება: 04/10/2019 13:10 - 10/10/2019 14:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 120GEL
დასრულების დრო: 10.10.2019 14:00:00
გაყიდვის ფასი : 1201.0000 GEL
საწყისი ფასი: 1200 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 1 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ქალაქ ვანის #2 საჯარო სკოლა
მისამართი: ვანის რაიონი / 26 მაისის 3
ტელეფონი: 995-595059806
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)26მაისის ქუჩა N3
სათავსო-ტელეფონის ნომერი577311358
შენობის მდგომარეობაახალი გარემონტებულიშენობის პროექტიარასტანდარტული
კვადრატულობა(მ²)81.22Rs რუკის მხარდაჭერა-
გათბობა-აივანი-
ლოჯი-TV-
ცხელი წყალი-ინტერნეტი-
პარკირება-ლიფტი-
ბუხარი-წყალი და კანალიზაცია-
ტელეფონი-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-სარგებლობაში გადაცემის ვადა3 წელი
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

 სსიპ გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ ვანის N2 საჯარო სკოლის პირველ სართულზე მდებარე 81.22კვ. ფართი იჯარით გაიცემა ნებადართული საქმიანობის ნუხსით გათვალისწინებული საქმიანობის მიზნით, ინვენტარის გარეშე.

პირობა

1.ფართი იჯარით გაიცემა ნებადართული საქმიანობის ნუსხით გათვალისწინებული საქმიანობის მიზნით (იხ.დანართი).

2.საწყისი ფასი ჯამურად შეადგენს იჯარის ფორმით ფართით სარგებლობის 1 (ერთი) წლის საიჯარო გადასახადს.

3.ფართი იჯარით გაიცემა 3 (სამი) წლის ვადით.

4.მოიჯარეს ფართით სარგებლობა შეუძლია ყოველ დღე. მოიჯარის საქმიანობამ ხელი არ უნდა შეუშალოს სასწავლო პროცესს.

5.მოიჯარე ვალდებულია დროულად გადაიხადოს საიჯარო ქირა. ასევე, დაიცვას სანიტარულ-ჰიგიენური და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმები.

6.სსიპ სახელწმიფო ქონების ეროვნული სააგნეტოს წერილობითი მოთხოვნიდან არაუმეტეს 2(ორი) კვირის ვადაში გაუქმებული იქნება მოიჯარესთან გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულება.

7.თუ სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლების მიღებით დაინტერესებულმა პირმა არ უზრუნველყო აუქციონის მონაწილედ დარეგისტრირება, მაგრამ ამის მიუხედავად ელექტრონული აუქციონი შედგა , წარდგენილი საგარანტიო თანხა უბრუნდება დაინტერესებულ პირს.

8.გამარჯვებულ პირს საგარანტიო თანხა ეთვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სარგებლობაში გადაცემის საფასურის ოდენობაში საბოლოო ანგარიშწორებისას.

9.თუ ელექტრონული აუციონი არ შედგა  იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები არ მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო განარტიის/ბეს თანხა სრულად ირიცხება სკოლის ბიუჯეტში.

10.ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმედება და გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გამოუხმობი გარანტიის/ბეს თანხა სრულად ირიცხება სკოლის ბიუჯეტში, თუ ელექტორნულ აუქციონში გამარჯვებულმა უარი განაცხადა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე.

11.სარგებლობაში გადაცემის განხორციელებული ორგანოს მიერ აუქციონში მონაწილეობის წესის პირობების შეცვლისას, აუქციონში მონაწილეს მისი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე უბრუნდება უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ ბეთუ შეცვლილი წესით ან/და პირობებით აღარ სურს აუქციონში მონაწილეობის მიღება.

12.აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ მიმართეთ განმკარგავ ორგანიზაციას.

13.მიმაგრებულ ფაილში იხილეთ "სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის N1-1/172 ბრძანება.

აღწერილობა

სსიპ გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის ქალაქ ვანის N2 საჯარო სკოლის დირექტორი თეონა ადეიშვილი

Tel:577311358

;