ამობეჭდვის თარიღი: 25.05.2020 15:15:59
კატეგორია: არასასოფლო მიწა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქალაქ გორში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს/კ 66.45.16.256
განაცხადის #:104446OYX62688619
აუქციონის #: 104446
ლოტის #: 626886
დაწყება/დასრულება: 30/09/2019 17:00 - 15/10/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 12 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 567GEL
დასრულების დრო: 15.10.2019 17:08:00
გაყიდვის ფასი : 4158.0000 GEL
საწყისი ფასი: 1890 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 189 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: გორის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: გორი / გრ.ფერაძის #5
ტელეფონი: 995-
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი გორი, ბაქოს ქუჩის მიმდებარედ
გადახდის პერიოდი1ტელეფონის ნომერი599851879
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)26
საკადასტრო კოდი66.45.16.256Rs რუკის მხარდაჭერა-
;
აღწერილობა
პირობა ელექტრონული აუქციონის ფორმით ქონების პრივატიზებისას,ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება  აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება. ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ხელშეკრულების გაფორმებიდან  15  კალენდარული დღის ვადაში იხდის შეძენილი ქონების სრულ საპრივატიზებო საფასურს.

       აუქციონის პირობად განისაზღვროს შემდეგი: პრივატიზაციიდან 2 (ორი) წლის ვადაში მოხდეს მიწის ნაკვეთის განაშენიანება და აშენებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება, მიწის ნაკვეთზე აშენდეს ერთსართულიანი შენობა.

        თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

         ქონების პრივატიზება ხორციელდება ,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის,საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის #669 დადგენილების საფუძველზე.

             საკონტაქტო პირი: ეკატერინე კაპანაძე 599 85 18 79

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აღწერილობაყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601
;