ამობეჭდვის თარიღი: 10.07.2020 2:59:36
კატეგორია: სამშენებლო მასალები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ვადაგაგრძელებული აუქციონი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული - ღრუტანიანი ფილა ((სინკარი) 6 ცალი, ზომით 4.0 მ. – 1.55 მ., დასაწყობებული ქ. თერჯოლაში, რუსთაველის ქუჩა N69-ში)
განაცხადის #:68566HMG62627219
აუქციონის #: 68566
ლოტის #: 626272
რაოდენობა: 6.00
დაწყება/დასრულება: 26/09/2019 15:00 - 25/10/2019 15:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 100GEL
მიმდინარე ფასი : 500 GEL
საწყისი ფასი: 500 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 50 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: თვითმმართველი ერთეული თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მისამართი: თერჯოლის რაიონი / ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქუჩა N109
ტელეფონი: 971-
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქითერჯოლა
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქუჩა N69შეფასების თანხა500
გადახდის პერიოდი15ბრძანების ნომერი45 1611, 23.09.2019 წ.
ტელეფონის ნომერი599154351მწარმოებელითერჯოლის მუნიციპალიტეტი
ზომის ერთეულიცალირაოდენობა6.00
მდგომარეობასაშუალო
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

საპრივატიზაციოდ წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული -  ღრუტანიანი ფილა ((სინკარი) 6 ცალი, ზომით 4.0 მ. – 1.55 მ., დასაწყობებული ქ. თერჯოლაში, რუსთაველის ქუჩა N69-ში).

პრივატიზების განმახორციელებელი ორგანო - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია, ქ. თერჯოლა, რუსთაველის N109. საკონტაქტო პირი: აკაკი ქურციკიძე, ტელ: 599154351.

პირობაუპირობო.
აღწერილობა

მყიდველი ვალდებულია აუქციონში გამარჯვების დღიდან 10 კალანდარული დღის ვადაში გააფორმოს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

მყიდველი ვალდებულია თანხის სრულად ჩარიცხვის დღიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს აუქციონზე შეძენილი ქონების ტერიტორიიდან გატანა.

დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს წინასწარ დაათვალიეროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება.

თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

;