ამობეჭდვის თარიღი: 25.05.2020 1:58:43
კატეგორია: შავი მეტალი
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:18254 კგ სავარაუდო წონის შავი მეტალის ჯართი
განაცხადის #:59316FUH62364719
აუქციონის #: 59316
ლოტის #: 623647
დაწყება/დასრულება: 11/09/2019 17:00 - 20/09/2019 15:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 12 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 1370GEL
დასრულების დრო: 20.09.2019 15:10:00
გაყიდვის ფასი : 5704.0000 GEL
საწყისი ფასი: 4564 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 95 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს სანდასუფთავება
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ., ¿55
ტელეფონი: 995-0422294062
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიბათუმი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ადლიის ქ#167გადახდის პერიოდი30
ზომის ერთეულიკილოგრამიტელეფონის ნომერი577290967
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა18254კგ სავარუდო წონის შავი მეტალის ჯართი, რომელიც შედგება მწყობრიდან გამოსული ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართისაგან
პირობა

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აუქცინში გამარჯვებულმა უზრუნველყოს:
1. აუქციონის დასრულებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში აუქციონატორთან შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების დადება;
2. სარეალიზებო თანხის სრული გადახდა ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში გადხდილი საგარანტიო თანხა უკან აღარ დაუბრუნდება (შესყიდვის ფასი მოიცავს დღგ-);
3. თავისი ხარჯებით ჯართის დამუშავება, არალითონის ელემეტებისაგან გაწმენდა, აწონვა (შპს ,,სანდასუფთავების’’ წარმომადგენლებთან ერთად) და თანხის სრულად გადახდის დღიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში შეძენილი ქონების გატანა მათი განთავსების ადგილიდან;
4. ჯართის დამუშავების, დატვირთვისა და ტრანსპორტირებისას შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა (აღნიშნული ნორმების დაცვაზე პასუხიმგებელია აუქციონში გამარჯვებული);
5. ჯართის სარეალიზებო საბოლოო  საფასურის (რომელიც მიიღება ელექტრონული აუქციონის დასრულების შედეგად დადგენილი ჯართის საფასურის,  ჯართის სავარაუდო წონის ოდენობაზე გაყოფით მიღებული 1 კგ ჯართის ღირებულების გამრავლებით, აწონვის შედეგად  დაზუსტებულ ჯართის მთლიან ოდენობაზე) გადახდა ჯართის აწონვის შედეგად   დაზუსტებული საბოლოო წონის მიხედვით.

აღწერილობა

ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601

18254კგ სავარუდო წონის შავი მეტალის ჯართი, რომელიც შედგება მწყობრიდან გამოსული და შემდგომი გამოყენებისათვის გამოუსადეგარი ავტომანქანა ნაგავმზიდ ,,ფორდ კარგოს“ 1824 სახ. XB-638-BX, ავტომანქანა ნაგავმზიდი სპეცმანქანის ISUZU NPR 75 სახ. #FFI-613, ინსინიატორის (სამედიცინო ნარჩენების დასაწვავი დანადგარი), ლითონის სანაგვე კონტეინერების, სხვა მოძრავი ძირითადი აქტივების,  ინვენტარის ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართისა და ავტომანქანების შეკეთებისას ამოღებული დაზიანებული ნაწილების, გამოუსადეგარი ტარისა და სწრაფცვედადი ინვეტარისაგან  მიღებული ჯართისაგან.

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია სამუშაო დღეებში 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე. ტელ:577290967

მაქსიმალური გასყიდი ფასის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის გასაყიდ ფასს, არანაკლებ ერთი ბიჯისა (ქონება ითვლება გაყიდულად ელექტრონულ აუქციონში საბოლოო თანხის შემომთავაზებელ მონაწილეზე).

;