ამობეჭდვის თარიღი: 27.05.2020 16:34:01
კატეგორია: არასაცხოვრებელი ფართი
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქალაქ თბილისში, მ.მესხის (პრავდის) ქუჩა N60-ში, შენობა-ნაგებობა N1-ში მდებარე 31.26 კვ.მ.საერთო ფართი (მათ შორის ნახევარსარდაფში 10.22 კვ.მ., პირველ სართულზე 21.04 კვ.მ.) და N2 შენობა-ნაგებობა და მათზე წილობრივად დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნკავეთი
განაცხადის #:885BV119
აუქციონის #: 885
ლოტის #: 1
საქმის ნომერი: 2019090668400
დაწყება/დასრულება: 09/09/2019 11:00 - 23/09/2019 17:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 15 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 3750GEL
დასრულების დრო: 23.09.2019 17:10:00
გაყიდვის ფასი : 20000.0000 GEL
საწყისი ფასი: 12500 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 500 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”
მისამართი: თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #49ა.
ტელეფონი: 971-322981111
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქითბილისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი თბილისი, მ.მესხის (პრავდის) ქუჩა N60გადახდის პერიოდი30
საქმის ნომერი2019090668400ბრძანების ნომერი1/1-4137
ტელეფონის ნომერი2981111საკადასტრო რუკაhttp://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPGt4GSU6Zb[SH0dNg[UPfErP9aNf3oolBoUXctQQfE3
კონდიციონერი-საკადასტრო კოდი01.12.20.048.014
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდანსაბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა45
ლიფტი-ელექტრო მომარაგება-
ბუხარი-ავეჯი-
აივანი-ლოჯი-
TV-ცხელი წყალი-
გათბობა-სათავსო-
Rs რუკის მხარდაჭერა-წყალი და კანალიზაცია-
ბუნებრივი გაზი-ტელეფონი-
ინტერნეტი-პარკირება-
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა 

31.26 კვ.მ.საერთო  ფართი  (მათ  შორის  ნახევარსარდაფში 10.22  კვ.მ., პირველ  სართულზე 21.04 კვ.მ.) და  N2 შენობა-ნაგებობა  და მათზე წილობრივად  დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის  ნკავეთი

პირობა 
აღწერილობაშენიშვნა:

ა)  საპრივატიზებო  ქონებას  იყენებს  პირი  მართლზომიერი  ფლობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  გარეშე

ბ) საპრივატიზებო  ქონებაში  განთავსებული მოძრავი  ქონება  არ  წარმოადგენს  პრივატიზების  საგანს

გ) საპრივატიზებო  ობიექტი  წარმოადგენს თანასაკუთრებაში  არსებული ქონების  ერთიანი სივრცის  ნაწილს  (იხ.  თანდართული  ნახაზი).

ყურადღება!

  1. აუქციონის დასრულებამდე ქონების დათვალიერება შესაძლებელია პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოსთან შეთანხმებით;
  2. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ბეს (საგარანტიო თანხის) გადახდა შესაძლებელია: ნაღდი ანგარიშსწორებით  სს  ,,ლიბერთი ბანკში”, ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით, ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.
  3. 30 კალენდარულ დღეში საპრივატიზებო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგები. მკაცრად რეკომენდირებულია საპრივატიზებო საფასურის გადახდა 25 დღის განმავლობაში.
  4. მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმართოს სსიპ ,,იუსტიციის სახლის”  ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს (ფილიალს) აუქციონის ჩატარებიდან 45 კალენდარული დღის  ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში უქმდება აუქციონის შედეგი.
  5. გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
  6. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე : (+995) 32  2  981-111 (სსიპ  ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”)   (+995) 32  2  601 601 (www.eauction.ge).
  7. აუქციონის გამოცხადების შესახებ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ შესაბამისი ბრძანება იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.
  8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანების მე-4 მუხლის შესაბამისად თუ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.
;