ამობეჭდვის თარიღი: 18.02.2020 22:56:26
კატეგორია: იჯარა(შენობა ნაგებობა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სსიპ ქალაქ ქუთაისის N15 საჯარო სკოლის 13,08 კვ.მ ფართი
განაცხადის #:28827BTO62302219
აუქციონის #: 28827
ლოტის #: 623022
დაწყება/დასრულება: 06/09/2019 17:00 - 12/09/2019 12:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 90GEL
დასრულების დრო: 12.09.2019 12:00:00
გაყიდვის ფასი : 460.0000 GEL
საწყისი ფასი: 450 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 10 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ქალაქ ქუთაისის #15 საჯარო სკოლა
მისამართი: ქ.ქუთაისში / თაბუკაშვილის 10
ტელეფონი: 971-0431270431
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიქუთაისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რ.თაბუკაშვილის N10სათავსო-
ტელეფონის ნომერი577675651შენობის მდგომარეობაძველი გარემონტებული
შენობის პროექტიარასტანდარტულიკვადრატულობა(მ²)13.08
ინტერნეტი-Rs რუკის მხარდაჭერა-
გათბობა-ცხელი წყალი-
პარკირება-ლიფტი-
ბუხარი-აივანი-
ლოჯი-TV-
წყალი და კანალიზაცია-ტელეფონი-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
სარგებლობაში გადაცემის ვადა1წელი
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობასაკონტაქტო ინფორმაცია: 577675651
პირობა

ფართი იჯარით გაიცემა ნებადართული საქმიანობის ნუსხით გათვალისიწინებული საქმიანობის განხორციელების მიზნით (იხ. დანართი).

2. საწყისი ფასი შეადგენს 1(ერთი) წლის საიჯარო ქირას.

3. ფართი იჯარით გაიცემა 1 (ერთი) წლის ვადით, მოძრავ ქონებასთან ერთად

4. მოძრავი ქონების ღირებულება შედის საიჯარო ქირაში. 

5. მოიჯარე ელექტრო ენერგიის გადასახადს გადაიხდის გამხოლოებული ელექტრო მრიცხველის შესაბამისად 

5. მოიჯარეს ფართით სარგებლობის უფლება აქვს საგაკვეთილო პროცესისგან თავისუფალ დროს

6. მოიჯარე ვალდებულია დროულად გადაიხადოს საიჯარო ქირა, დაიცვას სანიტარულ-ჰიგიენური და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმები. მოიჯარეს მიერ ფართით სარგებლობამ ხელი არ უნდა შეუშალოს სასწავლო პროცესის ნორმალურად მიმდინარეობას.

7. სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს წერილობითი მოთხოვნიდან არაუმეტეს 2 (ორი) კვირის ვადაში გაუქმებული იქნება მოიჯარესთან გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულება.

8. მეიჯარეს უფლება აქვს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მოთხოვნით ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ ირღვევა ბავშვთა უსაფრთხოებასთან და უფლებებთან დაკავშირებული რეგულაციები.

9. მოიჯარეს მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა (ბე) ჩაითვლება საიჯარო ქირაში საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

10. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება სკოლის ბიუჯეტში.

11. ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და გამარჯვებულის მიერ წარდგენილი     უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა სრულიად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში, თუ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა   ხელშეკრულებაზე ხელმოწერაზე უარი განაცხადა.

12. თუ სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლების მიღებით დაინტერესებულმა პირმა არ უზრუნველყო აუქციონის მონაწილედ დარეგისტრირება, მაგრამ ამის მიუხედავად ელექტრონული აუქციონი შედგა, წარდგენილი საგარანტიო თანხა უბრუნდება დაინტერესებულ პირს.

13.სარგებლობაში გადაცემის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ აუქციონში მონაწილეობის წესის/პირობების შეცვლისას აუქციონში მონაწილეს მისი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე უბრუნდება ბე უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია თუ შეცვლილი წესით ან/და პირობებით აღარ სურს აუქციონში მონაწილეობა.

14. აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

მიმაგრებულ ფაილებში იხილეთ:    სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონულიაუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის   2011 წლის 10 თებერვლის N1-1/172 ბრძანება.

აღწერილობა

იჯარით გაიცემა სსიპ ქალაქ ქუთაისის N15 საჯარო სკოლის მეორე სართულზე განთავსებული 13.08 კვ. ფართი, ნებადართული საქმინოანობის ნუსხით გათვალისწინებული საქმიანობის  გახორციელების მიზნით, მოძრავ ქონებასთან ერთად

მოძრავი ქონება : 

ერთი ცალი პიანინო ''ივერია'' 

;