ამობეჭდვის თარიღი: 19.02.2020 0:35:42
კატეგორია: იჯარა(შენობა ნაგებობა)
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:სსიპ ქალაქ ქუთაისის N15 საჯარო სკოლის 50.38კვ.მ ფართი სასკოლო კვების ობიექტის (ბუფეტის) ფუნქციონირებისთის
განაცხადის #:28827BTO62299419
აუქციონის #: 28827
ლოტის #: 622994
დაწყება/დასრულება: 06/09/2019 17:00 - 12/09/2019 12:00
ლოტის სტატუსი: გაყიდული
ფასის ისტორია: 1 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 600GEL
დასრულების დრო: 12.09.2019 12:00:00
გაყიდვის ფასი : 3010.0000 GEL
საწყისი ფასი: 3000 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 10 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ ქალაქ ქუთაისის #15 საჯარო სკოლა
მისამართი: ქ.ქუთაისში / თაბუკაშვილის 10
ტელეფონი: 971-0431270431
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიქუთაისი
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)რ.თაბუკაშვილის N10სათავსო-
ტელეფონის ნომერი577675651შენობის მდგომარეობაძველი გარემონტებული
შენობის პროექტიარასტანდარტულიკვადრატულობა(მ²)50.38
ინტერნეტი-Rs რუკის მხარდაჭერა-
გათბობა-ცხელი წყალი-
პარკირება-ლიფტი-
ბუხარი-აივანი-
ლოჯი-TV-
წყალი და კანალიზაცია-ტელეფონი-
ელექტრო მომარაგება-ბუნებრივი გაზი-
სარგებლობაში გადაცემის ვადა1წელი
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

საკონტაქტო ინფორმაცია:577675651

პირობა

1. ფართი იჯარით გაიცემა სასკოლო კვების ობიექტის (ბუფეტი)  ფუნქციონირებისათვის; 

2. საწყისი ფასი ჯამურად შეადგენს იჯარის ფორმით ფართით სარგებლობის ერთი წლის საიჯარო გადასახადს

3. ფართი იჯარით გაიცემა 1 (ერთი) წლის ვადით, მოძრავ ქონებასთან ერთად.

4. მოძრავი ქონების ღირებულება შედის საიჯარო ქირაში

5. კომუნალურ გადასახადებს (ელექტრო ენერგიადა წყალი) მოიჯარე გადაიხდის გამხოლოებული მრიცხველის საფუძველზე

6.მოიჯარე ვალდებულია დროულად გადაიხადოს საიჯარო ქირა, დაიცვას სანიტარულ-ჰიგიენური და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმები , გადაიხადოს კომუნლური გადასახადები და   მისი საქმიანობით ხელი არ შეუშალოს სასწავლო პროცესის ნორმალურ წარმართვას;

 7.მოიჯარე ვალდებულია უზრუნველყოს ბუფეტის ფუნქციონირება ყველა სასწავლო დღეს;

 8.სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს" წერილობითი მოთხოვნიდან არა უმეტეს 2(ორი) კვირის ვადაში გაუქმებულ იქნება მოიჯარესთან გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულება;

9.მეიჯარეს უფლება აქვს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზე ცალმხრივად შეწყვიტოს   ხელშეკრულება თუ ირღვევა ბავშვთა უსაფრთხოებასთან  და უფლებებთან   დაკავშირებული რეგულაციები;

10.მოიჯარის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა(ბე) ჩაითვლება საიჯარო ქირაში საბოლოო ანგარიშწორების განხორციელებისას.

11. სარგებლობაში გადაცემის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ აუქციონში მონაწილეობის წესის    პირობების შეცვლისას აუქციონში მონაწილეს მისი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე უბრუნდება ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია თუ შეცვლილი წესით ან/და პირობებით  აღარ სურს აუქციონში მონაწილეობა

13. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ აუქციონში რეგისტრირებული პირები არ   მიიღებენ მონაწილეობას სააუქციონო ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ  წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის  ბიუჯეტში;

14. ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და  გამოუხმობი  საბანკო გარანტიის /ბეს თანხა სრულიად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში, თუ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა        

15. თუ სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლების მიღებით დაინტერესებულმა პირმა არ უზრუნველყო  აუქციონის მონაწილედ დარეგისტრირება, მაგრამ ამის მიუხედავად ელექტრონული აუქციონი შედგა, წარდგენილი საგარანტიო თანხა უბრუნდება დაინტერესებულ პირს                        

16. .მოიჯარე ვალდებულია დაიცვას საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის   მინისტრის 2015 წლის 27ოქტომბრის N01-306/ ბრძანებით დამტკიცებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული რეკომენდაციები   (გაიდლაინი)"ჯანსაღი და უსაფრთხო კვება სკოლაში.

17. მოიჯარე ვალდებულია დაიცვას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის  05   მაისის N410  ბრძანებით  განსაზღვრული რეკომენდაციები სასკოლო კვების ორგანიზების შესახებ. (იხ.დანართი N410 ბრძანება, 05/05/2017 )

18. აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

19. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ანწარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვისგადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკოგარანტია სრულად ირიცხება სკოლის ბიუჯეტში

მიმაგრებულ  ფაილებში ასევე, იხილეთ   სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის N1-1/172 ბრძანება და იჯარის ხელშეკრულების მოდელური ნიმუში.

აღწერილობა

იჯარით გაიცემა სსიპ ქალაქ ქუთაისის N15 საჯარო სკოლის პირველ სართულზე განთავსებული 50.38კვ. ფართი სასკოლო კვების ობიექტის ( ბუფეტის) ფუნქციონირებისათვის, მოძრავ ქონებასთან ერთად

მოძრავი ქონება: 

4 მაგიდა 

14 სკამი 

1 კარადა 

 

;