ამობეჭდვის თარიღი: 27.05.2020 2:59:16
კატეგორია: მერქნული რესურსები
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ფოთლოვანი ჯიშის მერქნული რესურსი, მრგვალი ხე-ტყე (მორი) III ხარისხი წიფელი
განაცხადის #:362FJX219
აუქციონის #: 362
ლოტის #: 2
რაოდენობა: 8.27
დაწყება/დასრულება: 05/09/2019 18:00 - 12/09/2019 13:10
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 289.45GEL
მიმდინარე ფასი : 1447.25 GEL
საწყისი ფასი: 1447.25 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 124.05 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“
მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქ.N6
ტელეფონი: 971-0322753959
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიმესტია
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მესტია, ხაიშიგადახდის პერიოდი10
ბრძანების ნომერი1284/სტელეფონის ნომერი2 75 39 31
ზომის ერთეულიკუბური მეტრირაოდენობა8.27
Rs რუკის მხარდაჭერა-
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა8.27 კუბური მეტრი მერქნული რესურსი მრგვალი ხე-ტყე (მორი), III  ხარისხი წიფელი  დამზადებული. მერქნული რესურსი მოჭრილია 2019 წლის თებერვლის თვეში, განთავსებულია ღია ცის ქვეშ და განიცდის მეტეოროლოგიურ ზემოქმედებას
პირობა

გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონში გამარჯვებიდან  10 კალენდარული დღის ვადაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე: ს.ს.ი.პ ეროვნული სატყეო სააგენტო (ს/კ 204  578  581) - ქ. თბილისი, მიმღების ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა, მიმღების დასახელება-ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ბანკის კოდი -TRESGE22, სახაზინო კოდი - 707367309 ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით გადაიხადოს მის მიერ ელექტრონულ აუქციონზე შეთავაზებული ფასი და ასევე,  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში უზრუნველყოს მერქნული რესურსის გატანა გამყიდველის ტერიტორიიდან.  III  ხარისხი , 1 კუბური მეტრის საწყისი ფასი შეადგენს 175 ლარს, მოცემულ ფასში შედის მოსაკრებელი და დღგ. ხე-ტყის (მორის) მსხვილი და წვრილი თავის დიამეტრის, სიგრძისა და ფირნიშის ნომრის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ დანართი N2-ს შესაბამისად(მიმაგრებული ფაილი).

აუქციონში მონაწილეს უფლება აქვს აუქციონზე გამოტანილი ქონების შესახებ მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია, ასევე ადგილზე გადაამოწმოს აუქციონზე გამოტანილი ქონების მდგომარეობა და ხარისხი. აღნიშნული უფლებით სარგებლობის მიუხედავად, ქონების ხარისხი ითვლება შეთანხმებულად და აუქციონის შედეგების გამოცხადების შემდეგ, აუქციონში გამარჯვებულს არ შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს აუქციონზე შეძენილი ქონების ხარისხის შესახებ.

,ბე“ უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ ა) მონაწილე არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში; ბ) გამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ელექტრონულ აუქციონზე თავის მიერ დასახელებულ თანხას.

აღწერილობადადგენილი წესით ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ აუქციონში გამარჯვებული პირი, დასაწყობების ადგილიდან ხე-ტყის ტრანსპორტირების დაწყებამდე მიმართავს სსიპ ეროვნული სატყეო  სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის  სატყეო სამსახურს. 2. აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მასზე გადაცემული  მერქნული რესურსით სარგებლობა განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად.  3. „ბე“ უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ: ა) მონაწილე არ მიიღებს მონაწილეობას ვაჭრობაში - არ განახორციელებს ბიჯის დადებას; ბ) გამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ გადაიხდის ელექტრონულ აუქციონზე თავის მიერ დასახელებულ თანხას. 4. მყიდველი (აუქციონში გამარჯვებული პირი) ვალდებულია თავადვე უზრუნველყოს მერქნული რესურსის სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვა. შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2601-601, ან სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტოს" საკონტაქტო ნომრებზე: 275-39-50; 577 38 02 58. 577 38 01 24
;