ამობეჭდვის თარიღი: 27.05.2020 16:21:39
კატეგორია: სხვა ტიპის იჯარა
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ბეტონის საფრქვევი დანადგარი (ტონკრეტი)
განაცხადის #:44163DTB62278119
აუქციონის #: 44163
ლოტის #: 622781
დაწყება/დასრულება: 04/09/2019 17:50 - 13/09/2019 15:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 100GEL
მიმდინარე ფასი : 270 GEL
საწყისი ფასი: 270 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 30 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: შპს საქართველოს მელიორაცია
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა N6
ტელეფონი: 995-
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქალაქიმცხეთა
ქუჩა(დასახელება/ნომერი)მუხრანიზომის ერთეულიცალი
ტელეფონის ნომერი599090505სარგებლობაში გადაცემის ვადა14 დღე
;
აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა

ბეტონის საფრქვევი დანადგარი XCMGSPB7 (ტონკრეტი) მუშა მდგომარეობაშია, არ აქვს კომპრესორი, რომლისთვისაც საჭიროა კომპრესორი 16 ატმოსფერო სიმძლავრით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით 598 15 95 17 - გელა მუმლაძე

საწყისი ფასი წარმოადგენს ერთი დღის საიჯარო ღირებულებას და მოიცავს დღგ-ს.


პირობა

აუქციონში მონაწილე პირებისათვის საგარანტიო თანხების დაბრუნება/ჩამოჭრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ განმკარგველ ორგანიზაციას.

აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა მოხდეს საიჯარო ხელშეკრულების გაფრომება წინააღმდეგ შემთხვევაში აუქციონი გამოცხადდება ბათილად და საგარანტიო თანხა (ბე) უკან აღარ დაბრუნდება.

საიჯარო ვადა განისაზღვროს არანაკლებ 14 კალენდარული დღისა.

საგარანტიო თანხის (ბე) შემოტანიდან დარჩენილი თანხის გადახდა უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღეში. წინააღმდეგნ შგადახდის გრაფიკი შეთანხმდება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან.

გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ ფართებზე გაწეული სარემონტო და სხვა ხარჯები (მათ შორის კომუნალური ხარჯები) არ შედის იჯარის საფასურში.

იჯარის ხელშეკრულების ვადამდე მოშლა დასაშვები იქნება სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს" ან მისი უფლებამონაცვლის მიერ აღნიშნული ქონების საწარმოს კაპიტალიდან ამოღების ან მეიჯარის მიერ მოშლის თაობაზე ცალმხრივი ნების გამოვლენის შემთხვევაში. იჯარის ხელშეკრულების დასახელებული საფუძვლით მოშლის პერიოდი უნდა განისაზღვროს მოშლის თაობაზე შესაბამისი შეტყობინების მიღების დღიდან.

აღწერილობაყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ,,ინფორმაცია გადახდებზე’’ ან დაგვიკავშირდით   სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601
;