ამობეჭდვის თარიღი: 27.05.2020 15:31:43
კატეგორია: სასოფლო მიწა შენობით
გაყიდვის ტიპი: e-აუქციონი
დასახელება:ქალაქი ჯვარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული საცხოვრებელი სახლი
განაცხადის #:70807AF4132319
აუქციონის #: 70807
ლოტის #: 41323
საქმის ნომერი: A17137203
დაწყება/დასრულება: 04/09/2019 16:00 - 12/09/2019 16:00
ლოტის სტატუსი: ჩაშლილი
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი
საგარანტიო თანხა: 4700.00GEL
მიმდინარე ფასი : 47000.00 GEL
საწყისი ფასი: 47000.00 GEL
ვაჭრობის ბიჯი : 940.00 GEL
ინფორმაცია გამყიდველზე

დასახელება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო. თბილისის სააღსრულებო ბიურო.
მისამართი: 1) ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი ; 2) ქ. თბილისი, სანაპიროს №2 ( თბილისის იუსტიციის სახლი)
ტელეფონი: 995-2749649
თვისებები
ქვეყანასაქართველოქუჩა(დასახელება/ნომერი)ქალაქი ჯვარი, ქუჩა გეთია, №10
შეფასების თანხა94000.00გადახდის პერიოდი10
საქმის ნომერიA17137203რაოდენობა0
წყალი და კანალიზაცია-ელექტრო მომარაგება-
ბუნებრივი გაზი-მიწის ფართობი(მ²)2014.00
შენობის ფართობი(მ²)0საკადასტრო კოდი47.14.36.012
Rs რუკის მხარდაჭერა-საბანკო გარანტიის დღეების რაოდენობა23
;
აღწერილობა
პირობა1) საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს, მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.2) ქონების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები ეკისრება შემძენს.
აღწერილობასარეალიზაციო უძრავი ქონება წარმოადგენს ქალაქ ჯვარში, გეთიას ქუჩა №10–ში მდებარე სასოფლო–სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების 2014.00 კვ.მ დაზუსტებულ მიწის ნაკვეთსა და მასზე განთავსებულ ორსართულიან საცხოვრებელ სახლს და დამხმარე შენობა–ნაგებობებს.
საჯარო რეესტრის მონაცემებით სარეალიზაციო უძრავი ქონების მახასიათებლებია:
ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება
ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო)
დაზუსტებული ფართობი: 2014.00 კვ.მ.
შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 N2 N3
ინსპექტირებისას დადგენილი დაუზუსტებელი მახასიათებლები: გაუმჯობესებების №1 მთლიანი დაუზუსტებელი ფართია: 520.00 კვმ.

--------------------------------------------------
ყურადღება! ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით ან eauction.ge-ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს "ლიბერთი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ გადახდა: ინფორმაცია გადახდის პროცესის შესახებ. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი, ვალდებულია: აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების სრული საფასური და თანხის სრულად გადახდიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ ჩაიბაროს საკუთრების უფლების შესახებ განკარგულება ელექტრონულად ამავე ვებ-გვერდზე ან ხელზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავო ოფისში ან იუსტიციის სახლებში. ქონების წინასარეალიზაციო დათვალიერება შესაძლებელია მის განთავსების ადგილზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601–601. 2 749 649
;